Блог

Новий Закон України «Про ТОВ» набрав чинності

17 червня 2018 року вступив в силу Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який встановлює правовий статус ТОВ та ТДВ.

В продовження публікації нашої фірми, яка вийшла 22 лютого 2018 року хочемо повідомити, що 17.06.2018 р. вступив в силу новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» окрім ст.23, яка встановлює правила виключення померлого учасника, частка якого складає більш як 50%, якщо спадкоємці не подали заяву про вступ в товариство. Зазначена стаття вступить в силу 17 червня 2019 року.

Зазначений закон повною мірою врегульовує правові відносини зазначених товариств. Так, в ньому визначаються порядок створення, діяльності та припинення товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю, визначено, що кількість учасників товариства є необмеженою (ст.4); відмінено норму, яка встановлювала, що ТОВ не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа; учасники товариства, які не повністю внесли свої частки несуть солідарну відповідальність по його зобов’язанням у межах вартості невнесеної частини частки кожного із учасників; виключено частину 5 ст.98 Цивільного кодексу України, яка передбачала право учасника товариства оскаржити рішення загальних зборів, при цьому доповнено статтю 258 Цивільного кодексу України пунктом 8 частини 2, який встановлює позовну давність в один рік щодо вимоги про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства.

Відповідно до п.3 прикінцевих та перехідних положень Закону протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю. Товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію нової редакції статуту у зв’язку з приведенням його у відповідність з цим Законом до 19 червня 2019 року.

З набранням чинності Закону втратили чинність норми Цивільного кодексу України та Закону України «Про господарські товариства» в частинах, які стосувалися товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

З текстом Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можна ознайомитись тут.