Блог

Захист корпоративних прав в суді

Захист корпоративних прав та ефективна протидія рейдерству наразі є дуже актуальним та затребуваним суспільством.

Важливим здобутком у боротьбі із рейдерством та зловживаннями державними реєстрами є робота новоствореної колегії Міністерства юстиції України. Проте вирішальну роль у захисті та відновленні порушених прав власників корпоративних прав все ж таки відіграють суди.

13 листопада 2019 року Касаційний господарський суд підтримав позицію суду першої та частково апеляційної інстанцій та задовольнив позов підприємця інтереси якого представляла адвокат нашої фірми Дзюба Анна Василівна.

Рішенням суду було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, записи про зміну складу засновників, зміну директора та реєстрацію нової редакції статуту було скасовано, в реєстрі відновлено інформацію про дійсного учасника.

Таким чином 50 % частки у статутному капіталі, які попередньо були переоформлені на іншого співвласника, а потім повторно перепродані  за підробленим протоколом, повернуто законному власнику. Важливим є те, що вказане рішення є остаточним та не підлягає оскарженню.

Цікаво, що незаконні переоформлення корпоративних прав все частіше виступають способом вирішення кофлікту між співвласниками. І якщо раніше бізнес був наляканий зовнішніми загрозами у вигляді рейдерських атак, то наразі, проблеми можуть мати місце всередині компанії.

Дуже часто підгрунтям стають помилки, допущені ще на етапі створення бізнесу. Класичний приклад – 50%/50% частки у бізнесі. Така бізнес-модель зазвичай блокує всю діяльність підприємства і залишає співвласників повністю безпорадними.

Потрібно також відмітити, що відсутність ефективного механізму швидкого реагування на зловживання державними реєстрами сприяє все більшій криміналізації методів таких зловживань. Все частіше юристи нашої компанії стикаються з підробкою підписів, фальсифікацією документів.

В справі про яку йдеться, підставою внесення змін до реєстру щодо власників підприємства як раз і стала фальсифікація протоколу загальних зборів учасників. Зокрема, в протоколі було зафіксовано присутність учасника з часткою в 50%, який насправді навіть не знав про проведення таких зборів.

Як не абсурдно це звучить, проте, відповідно до закону, фальсифікація протоколу, де начебто все зафіксовано і стоять живі підписи не є самостійною підставою для скасування таких реєстраційних дій.

Адвокатом нашої компанії  було сформовано правову позицію, що в даному випадку мова йде про нявність всіх трьох підстав для визнання рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи недійсними, які визначені в п.2.12 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» №4 від 26.02.2016 р. а саме:

– невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

– порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

– позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Рішення Господарського суду міста Києва.

Постанова  Північного апеляційного господарського суду 

Постанова Касаційного господарського суду  

Захист корпоративних прав в суді є одним з пріоритетних напрямків у нашій роботі. Тому для нас так важливо, що законні права нашого клієнта були відновлені. Наразі проводиться робота з підготовки заходів щодо відшкодування спричиненої щкоди та притягнення винних до відповідальності.