Блог

Новий Закон про ТОВ – господарювати по новому

Новий закон про ТОВ та ТДВ ухвалено Верховною Радою України 6 лютого 2018 року.  Що зміниться та що нового принесе Закон суб`єктам підприємництва, після його підписання Президентом?

Ми вирішили проаналізувати та порівняти норми діючого законодавства та прийнятого законотворцями нового закону. 

Діюча редакція закону

Новий закон

СТАТУТ

Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально тільки на новій редакції статуту або у разі внесення змін до статуту.

Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально і при створенні товариства на першій редакції статуту, і на новій редакції статуту або у разі внесення змін до статуту.

 

Значно скоротились вимоги щодо обов`язкових умов, які мають бути відображені в статуті товариства.

Так, у статуті товариства мають відображатися відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

 Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Відтепер кожен учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом (при цьому за відповідні положення щодо зміни законодавчо встановленого терміну мають проголосувати одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

 

Деталізовано порядок збільшення статутного капіталу. Статутний капітал товариства можна збільшити тільки після отримання товариством погоджених внесків учасників.

УЧАСНИКИ

Максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю не могла перевищувати 100 осіб.

Новим законом кількість учасників товариства не обмежується

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Вихід же з товариства учасника, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, допускається тільки за згодою інших учасників (рішення про надання згоди має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом).

Учасника товариства  з  обмеженою   відповідальністю,    який систематично не виконує або неналежним  чином  виконує  обов’язки, або перешкоджає своїми діями  досягненню  цілей  товариства,  може бути   виключено   з   товариства   на   основі  рішення,  за  яке проголосували  учасники,  що  володіють  у  сукупності більш як 50 відсотками  загальної  кількості голосів учасників товариства.

 

Учасника товариства може бути виключено виключно в двох випадках: 1) невнесення учасником внеску до статутного капіталу, 2) смерті (припинення) учасника. В інших випадках допускається тільки примусовий викуп частки в судовому порядку.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Діючий закон передбачає, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні   учасники   (представники  учасників),  що  володіють  у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

В Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відсутнє положення щодо визначення кворуму.

 

Кардинально змінений принцип підрахунку голосів. Так тепер голоси будуть рахуватись не від кількості присутніх учасників на зборах, а від загальної кількості учасників. Деякі питання приймаються тільки, якщо за них одностайно проголосують усі учасники товариства (тобто 100% голосів).

 

Вводиться процедура заочного голосування на загальних зборах  учасників.

ІНШІ НОВЕЛИ

 

Вводиться поняття та порядок укладання корпоративного договору та можливість видачі безвідкличної довіреності з корпоративних прав.

 

Вводяться поняття та порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Законом встановлено строк для приведення статутів товариств у відповідність з ним. Такий строк становить 1 (один) рік  з дня набрання чинності законом про ТОВ. При цьому закон зазначає, що товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

З текстом Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ви можете ознайомитись ТУТ.

Чи підпише Президент України зазначений закон та коли він набуде чинності? Наша фірма обов`язково висвітлить це в  наступних публікаціях. Слідкуйте за новинами законодавства разом з нами.