Блог

Податок на прибуток підприємств 2017 – нові правила

Продовжуємо цикл публікацій, присвячений Податковій реформі 2017

Податок на прибуток підприємств в 2017 році треба сплачувати з урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу  України  (далі – Кодекс)  Законом  України  від  21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»  (далі – Закон № 1797), Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та  деяких  законодавчих актів України  щодо забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  у  2017 році»  (далі  – Закон № 1791)  та  Законом  України  від 20 грудня 2016 року № 1795-VIII  «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі» (далі – Закон № 1795), які набули чинності 1 січня 2017 року

В своєму Листі від 08.02.2017 № 2991/7/99-99-15-02-01-17 “Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 році” ДФС України роз’яснила деякі нові положення законодавства, розглянемо основні

Щодо безнадійної заборгованості

Не є безнадійною заборгованістю прощена кредитором заборгованість фізичних осіб, які  перебували з таким кредитором у трудових  відносинах, і  якщо  період  між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки.

Розмір заборгованості фізичних осіб, у межах якої заборгованість визнається безнадійною зменшено з 50% до 25% встановленої на 1 січня звітного податкового року мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік).

Встановлено визначення безнадійної заборгованості банків (Законом №1791 доповнено п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу)

ДФС звернула увагу платників податків на посилення вимог до податкової звітності та обов’язку подання фінансової звітності платниками податку на прибуток і неприбутковими організаціями.

Річний податковий період для виробників сільськогосподарської продукції – починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (замість  періоду  з 1 липня  поточного звітного року по 30 червня наступного звітного року, як було до 01.01.2017).

Для платників – сільгоспвиробників, які обрали «особливий» річний податковий (звітний) період, фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюється шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Податок на нерухоме майно не зменшуватиме податок на прибуток, адже  виключено норму пункту 137.6 ст. 137 Кодексу. В останнє вказаний пункт застосовується  для  визначення  об’єкта  оподаткування  податком на прибуток за підсумками 2016 року.

Щодо амортизації

Передбачено нові різниці при нарахуванні амортизації необоротних активів та конкретизовано порядок розрахунку податкової амортизації. Запроваджено прискорену амортизацію.

Значно змінені положення Кодексу щодо різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій. Зокрема: конкретизовано показники для розрахунку різниць при нарахуванні процентів за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, уточнено випадки фінансовий зменшення фінансового результату до оподаткування на суму дивідендів, уточнено термінологію умов, за яких відбувається збільшення фінансового результату до оподаткування при здійсненні контрольованих операцій та  встановлено, що такі норми застосовуються за  результатами  податкового  (звітного)  року. Конкретизовано умови та показники для розрахунку різниць, які збільшують фінансовий  результат  до  оподаткування,  щодо  вартості товарів, робіт та послуг.

Пункт 140.5 ст. 140 Кодексу доповнено новими різницями, що збільшують фінансовий результат до оподаткування. Запроваджені нові різниці з метою виключення подвійного формування доходів та витрат.

Зміни торкнулися платників податків в сфері лотерейного та страхового бізнесу. Внесено зміни щодо особливостей оподаткування нерезидентів і передбачено можливість нерезидентам щороку отримувати від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку.

Ну і звичайно шукайте себе серед платників податку, які мають право на «податкові канікули». Нагадуємо, що таке право надано платникам податку на прибуток з доходом до трьох мільйонів гривень та розміром заробітної плати (доходу) кожному працівнику не меншим за дві мінімальні заробітні плати, які відповідають принаймні одному з критеріїв, визначених Кодексом та з урахуванням обмежень, визначених у підпунктах 2.1 – 2.18 цього пункту.

Читайте і аналізуйте, адже хто поінформований, той озброєний!