Блог

Податкова реформа: контрольовані операції, принцип “витягнутої руки”

Продовжуємо цикл публікацій щодо Податкової реформи 2017 року 

Податкова реформа: контрольовані операції, принцип “витягнутої руки”

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII  від 21.12.2016 року внесено значні зміни щодо трансфертного ціноутворення та контрольованих операцій.

Що ж нового?
По-перше, визначення, з якого чітко вбачається, що контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Позитивний момент, оскільки однозначно виключів з числа контрольованих будь-які операції підприємства – не платника податку на прибуток.

Але це не найважливіше 

Щодо форвардних та або ф’ючерсних контрактів описано процедуру повідомлення платником податків ДФС про укладення такого контракту протягом 10 робочих днів з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису, відповідно до затвердженої Мінфіном форми. Крім того в пункті 39.3.3.3. визначено специфічну процедуру порівняння таких оперцій.

Відтепер господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є в тому числі операції з придбання (продажу) послуг.
Збільшено річний дохід платника податків та обсяг господарських операцій для визнання операцій контрольованими, відтепер це 150 млн.грн. та 10 млн.грн. – відповідно.

Пунктом 39.2.2.2. визначено, що робити, якщо інформації щодо окремих зіставних неконтрольованих оперцій недостатньо, зокрема в такому випадку, для визначення показників рентабельності може бути використана фінансова інформація юридичних осіб, які здійснюють діяльність, зіставну із контрольованою операцією, за умови наявності інформації про те, що зазначені юридичні особи не здійснюють зіставні операції з пов’язаними особами.

Визначення зіставності юридичних осіб здійснюється з урахуванням їх галузевої специфіки та відповідних видів діяльності, що здійснюються ними в зіставних з контрольованою операцією економічних (комерційних) умовах.
Підпункт 39.3.2.1. більше не встановлює виключний перелік методів трансфертного ціноутворення, які підлягають застосуванню, проте забороняє контролюючому органу застосовувати під час встановлення відповідності умов контрольованих операцій платника податків принципу “витягнутої руки” інший метод трансфертного ціноутворення, ніж зазначений у договорі про попереднє узгодження ціноутворення.

В підпункті 39.3.2.8. визначено перелік інформації, яка використовується під час визначення діапазону рентабельності та вказано, що відповідний порядок розробляється Кабінетом Міністрів України. Крім того, визначені обов`язкові умови, тільки одночасна наявність яких дозволяє використовувати, перелічену в п. 39.3.2.8., інформацію для визначення діапазону рентабельності.

Дещо змінено визначення всіх методів трансфертного ціноутворення.

Новелою є право платника податку визначити відповідність умов контрольованої операції принципу “витягнутої руки” за сукупністю декількох контрольованих операцій із однією особою, поєднаних за принципом групування (пункт 39.3.8.)

Звітність по контрольованим операціям

Процедура подання звітності в цілому не змінилася, але визначено, що подання платником податку уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє від відповідальності, передбаченої підпунктом 120.3 статті 120 цього Кодексу, а під час проведення документальних перевірок подавати уточнюючий звіт про контрольовані операції – не можна взагалі.

Запити по контрольованим операціям

Значно збільшено перелік інформації та документів, які зобов`язаний надавати платник податків на запити контролюючого органу (пункт 39.4.6.), крім того відтепер така інформація подається не до контролюючого органу, де знаходиться на обліку платник податків, а до контролюючого органу, зазначеного у запиті ДФС.

Перевірки контрольованих операцій

Відтепер платник податків не інформується в разі виявлення операцій, які є контрольованими і щодо яких не подано звіт, адже тепер в такому разі контролюючий орган надсилає відповідне повідомлення до ДФС. Днем виявлення контролюючим органом фактів проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті не подано, є дата складання акта документальної перевірки, в якому зафіксовано такий факт.

Врешті уточнили, що надання платником податків під час перевірки документів відбувається згідно з вимогами пунктів 85.2 і 85.3 статті 85 цього Кодексу протягом 10 робочих днів з дати початку перевірки, а додаткових документів – протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту контролюючого органу.

Скасовано норму, відповідно до якої не можуть бути перевірені інші учасники контрольованої операції, якщо зазначені операції вже було перевірено і є висновки про відповідність цін контрольованої операції принципу “витягнутої руки”.

Начебто логічно, адже навіть назва перевірки відтепер змінилася – це більше не перевірка контрольованих операцій, а перевірка дотримання платником податків принципу «витягнутої руки». Але не зрозуміло, якщо один учасник дотримався цього принципу, то чи може інший його порушити?

На підставі пункту 39.5.2.10. тепер під час перевірки з питань дотримання платником податків принципу “витягнутої руки” можуть бути перевірені господарські операції з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу. В той час як раніше перевірялись саме “контрольовані операції”.

Відтепер територіальний орган ДФС не має права використовувати матеріали та відомості, отримані під час здійснення податкового контролю щодо контрольованих операцій під час проведення перевірки інших осіб, які є сторонами таких операцій (скасовано підпункт 39.5.2.23.).

Змінено порядок самостійного коригування показників, зокрема виключено процедури щодо пропорційного коригування (пункт 39.5). Процедура узгодження цін відтепер має назву «попереднє узгодження ціноутворення», але суть від цього не змінилася.

Зараз дуже важко визначитися із доречністю таких змін та оцінити їх позитивний вплив на інвестиційний клімат, але той факт, що документів відтепер подавати ще більше, а перевірка одного учасника операції не позбавляє можливості перевірити й інших, з моєї точки зору, не сприяє цьому аж ніяк.