Блог

Розміри адміністративного збору в 2017 році змінилися чи ні?

Розміри адміністративного збору – збору за реєстраційні дії чи адміністративні послуги в 2017 році змінилися чи не змінилися?

Раніше розмір платежів за державну реєстрацію та адміністративні послуги залежав від розміру мінімальної заробітної плати, який в грудні 2016 року становив 1 600 гривень.

Оскільки мінімальну заробітну плату з 01 січня 2017 року збільшили до 3 200 гривень, то розмір платежів у сфері державної реєстрації вирішили прив`язати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, який на сьогоднішній день складає так само 1 600 гривень.

Тож на перший погляд, розмір державного мита та адміністративних зборів не повинен був змінитися, але 

це не зовсім так. Адже розмір платежів в 2017 році не змінився лише в порівнянні з платежами, які здійснювались в грудні 2016 року (адже саме тоді мінімальна заробітна плата стала 1 600 гривень).
Отже з 01 січня 2017 року плата за ті чи інші послуги у сфері державної реєстрації юридичних і фізичних осіб-підприємців вираховується у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року. 

Тож відтепер за державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

224 000 гривень – за державну реєстрацію політичної партії (140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) ;

448 гривень – за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (0,28 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

224 гривні – за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки (0,14 прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 

112 гривень – за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки (0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 

96 гривень – за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців (0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

480 гривень – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

160 гривень – за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

160 гривень – за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

В разі подання документів в електронній формі заявник сплачуватиме тільки 75% адміністративного збору. Тож відтепер подавати документи в електронному вигляді не тільки зручніше, але й дешевше!


За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється додатковий адміністративний збір у розмірі 30 відсотків раніше сплаченого адміністративного збору.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

80 гривень – за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі (0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

112 гривень –  за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі (0,07прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

В разі отримання документа в електронній формі заявник сплачуватиме лише 75 відсотків визначеної плати.

Тож сплачуючи збір чи мито будьте уважні та перевіряйте суму, а якщо є можливість, то подавайте і отримуйте електронні документи і заощаджуйте!