Блог

Ціна договору – чи може бути визначена у валюті?

Ціна договору – чи може вона бути визначена у валюті? З урахуванням знецінення гривні та постійних курсових коливань валютні застереження дуже популярний механізм захисту. Як правильно його використовувати та коли це можливо. Раніше ми вже писали про розрахунки в валюті та валютний еквівалент в договорі.

Але 08 лютого 2017 року Верховний Суд України у справі за N 6-1905цс16 зробив правовий висновок щодо правомірності визначення ціни договору в валюті. З повним текстом можна ознайомитися за посиланням.

Нагадуємо, що правові висновки Верховного Суду України, фактично, мають силу Закону та підлягають обов`язковому застосуванню. Що ж нового або цікавого? Давайте розберемося разом.

Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (частини перша, друга статті 192 Цивільного кодексу України).

Верховний Суд вказав, що такими випадками є статті 193, 524 та 533 ЦК України, Закон України від 16 квітня 1991 року N 959-XII “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 та Закон України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”.

Отже, цікавим є те, що Верховний Суд України визначив вичерпний перелік актів законодавства, якими визначено випадки, коли в Україні може використовуватися іноземна валюта.

Далі Суд зазначив: «За змістом частин першої, другої статті 533 ЦК України грошове зобов’язання має бути виконане в гривнях. Якщо в зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Якщо у договорі передбачено інший порядок, суду слід з’ясувати сутність такого визначення».

В справі, про яку йдеться, в договорі було зазначено, ціну договору в гривнях та вказано, що на день укладання договору це становить наступну суму в доларах США. Тобто договором сторони визначили інший порядок, ніж встановлює стаття 533 Цивільного кодексу України, а відтак, ціна не повинна перераховуватися по курсу на день платежу.

Отже, як засіб платежу валюта може використовуватися на території України тільки у чітко визначених випадках, при чому Верховний Суд навів їх виключний перелік. А от як еквівалент ціни договору валюта може використовуватися. Проте, якщо хочете мати можливість скористатися правом перерахувати ціну договору відповідно до курсу валюти, будьте уважні, укладаючи договір.