Блог

Оскарження дій слідчого щодо не розгляду клопотань потерпілого

Оскарження дій слідчого, який не розглядає або несвоєчасно розглядає клопотання потерпілого по справі – законний механізм захисту прав потерпілого в кримінальному процесі.
Зобов’язати слідчого розглянути клопотання в кримінальному провадженні може слідчий суддя, до якого необхідно звернутися зі скаргою на бездіяльність.
До нашої компанії звернувся потерілий від кримінального правопорушення, відомості за заявою якого були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань ще сім місяців назад. У зв’язку з тим, що слідчий навіть не викликав потерпілого та свідків на допит, та для з’ясування чи проводиться взагалі досудове розслідування, потерпілий подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.
Відповідно до ст. 220 Кримінального процесуального кодексу України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй.
Крім цього, відповідно до ст. 221 Кримінального процесуального кодексу України слідчий, зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати матеріали досудового розслідування для ознайомлення заявнику.
Однак у даному випадку слідчий навіть не розглянув клопотання.
На досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений Законом строк, – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Адвокат нашої компанії звернулася до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у невиконанні процесуальних дій, яка була задоволена слідчим суддею.
З текстом ухвали слідчого судді можна ознайомитися тут http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62448553f