Блог

Мораторій на перевірки підприємців – особливості здійснення!

Мораторій на перевірки підприємців органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності встановлений до 31 грудня 2017 року.

З цього приводу Президент України підписав Закон № 1728 – VIII “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, прийнятий Верховною Радою 3 листопада 2016 року.

Законом визначені підстави і випадки, коли здійснюється державний нагляд.

Так, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду проводяться:

– за письмовою заявою суб’єкта господарювання у відповідний орган нагляду про проведення перевірки по його бажанню;

– за рішенням суду;

– у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позапланова перевірка на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання його законних прав проводиться органом державного нагляду за погодженням Державною регуляторною службою.

Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення перевірки оприлюднити на своєму сайті згоду на проведення таких заходів. Заборонено проведення позапланових заходів нагляду без обнародування такої згоди.

Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Законом також визначені права суб’єктів господарювання, зокрема, вони мають право не допускати посадовців органу державного нагляду для перевірки, якщо їм не пред’явлено відповідне узгодження.

Кабінет Міністрів в 6-місячний термін з дня вступу в силу Закону повинен розробити і затвердити стратегію і програму реформування системи державного нагляду, зокрема, в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації і відповідного скорочення кількості органів державного нагляду і чисельності їх працівників.

Державна регуляторна служба повинна затвердити форму і порядок надання узгодження на проведення позапланового заходу державного нагляду.

Проте, на відміну від попередніх мораторіїв, статтею 6 Закону № 1728 значно збільшено кількість центральних органів виконавчої влади, та їх територіальних органів, які мають право здійснювати заходи державного нагляду у сфері господарської діяльності і на яких не поширюється дія мораторію. Перелік органів, які мають право перевіряти, можна знайти за посиланням.

Слід зазначити, що на відміну від інших центральних органів виконавчої влади, які мають територіальні органи і про які ідеться в ст. 6 Закону, відносно центрального органу виконавчої влади по забезпеченню реалізації державної політики стосовно здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони природного довкілля, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (Держекоінспекція України), не вказано, що виключення дії даного Закону поширюється не лише безпосередньо на центральний орган виконавча влада, але і на його територіальний орган.

Разом з тим, Державна регуляторна служба України вважає, що Держекоінспекція України входить в систему органів виконавчої влади і створюється для забезпечення реалізації державної політики по здійсненню державного нагляду (контролю) у сфері охорони природного довкілля, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Вона здійснює свої повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи, тому виключення, встановлені нормами ст. 6 Закону поширюються і на її територіальні органи.