Блог

Аванс або завдаток, чи повертаються ці кошти?

 

Аванс або завдаток, чи повертаються ці кошти? В даній статті з’ясуємо їх правову природу та випадки, коли ці кошти підлягають підлягають поверненню.

В більшості випадків укладенню основного договору купівлі-продажу нерухомого майна, передує підписання попереднього договору, який супроводжується передачею продавцю певної суми грошових коштів.

Зазвичай, у попередньому договорі сторони визначають термін у який планується укласти основний договір, фіксується передана сума грошових коштів при цьому вказується їх розмір та визначення.

Чинним законодавством України передбачено, що грошова сумавидана кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження і на забезпечення його виконання, є завдатком.

Завдаток характеризується тим, що він одночасно виступає і способом платежу, і способом забезпечення виконання зобов’язань. Це означає, що завдаток виплачуються стороною, яка зобов’язана сплачувати платежі за договором наперед – до моменту настання строку платежу.

Проте у статті 570 Цивільного кодексу України вказано – якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом.

Поняття авансу жодним нормативним актом не визначено, але з аналізу правової природи завдатку можна дійти висновку, що аванс – це певна грошова сума або інші цінності, які боржник передає кредитору в рахунок майбутніх платежів.

Як і завдаток, аванс є доказом, який посвідчує факт наявності зобов’язання (доказова функція), а також зараховується в рахунок майбутніх платежів (платіжна функція), але не може бути визнаним одним із способів забезпечення виконання зобов’язання.

Тобто, аванс – це лише спосіб платежу і він не є зобов’язанням. Аванс не виконує забезпечувальної функції, він сплачується боржником у момент настання обов’язку платежу, тобто виконує функцію попередньої оплати. Факт видачі авансу не зобов’язує сторони виконувати умови попередніх домовленостей.

Підсумовуючи вищевикладене, пам’ятайте, що боржник, який видав аванс, має право вимагати його повернення в усіх випадках невиконання чи неналежного виконання договору кредитором. У свою чергу кредитор не може бути зобов’язаним до повернення авансу у подвійному розмірі і, відповідно, до відшкодування збитків.

Проте визначивши в попередньому договорі передану суму коштів як завдаток, у разі невиконання покупцем зобов’язань взятих на себе відповідно до попереднього договору, завдаток підлягає залишенню в особи яка його одержала. А у разі невиконання зобов’язань майбутнім продавцем – стягується з нього в подвійному розмірі.

Таким чином, виходячи з реальних цілей проведення купівлі – продажу майна, треба визначати, яким саме чином називати суму коштів передану на виконання зобов’язань в майбутньому.

На підтвердження вищевикладеного, приводимо рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області, яким задоволені позовні вимоги клієнта нашої компанії та стягнуто суму неповернутого потенційним продавцем авансу, крім того ще відсотки за користування чужими грошовими коштами.

З рішенням можна ознайомитися тут