Блог

частные клиенты. вопрос-ответ укр.

1. Чи розповсюджуються на час карантину відстрочка по виплаті кредиту мікрофінансовій установі?
Прострочив на час дії карантину виплати за кредитним договором, в тому числі, але не виключно прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем. Тобто, полегшення буде полягати лише в тому, що за два місяці не будуть до нараховуватися штрафи та пеня, які виникли під час карантину, тіло ж кредиту та відсотки таки треба буде повернути.

2. Які судові справи слід віднести до переліку малозначних?
Малозначними є справи: в яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; про захист прав споживачів з ціною позову не більше 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; про розірвання шлюбу; щодо стягнення аліментів чи додаткових витрат на дитину; незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження.
От же, якщо позов містить немайнову вимогу, то справа не є малозначною, поки суд не вирішить віднести її до категорії малозначних.

3. Чи можливо мешканця примусово виселити з житла, де він проживає? 

Ні, довгострокове проживання в спірній квартирі особи, яка не має іншого житла, є підставою для того, щоб вважати таку квартиру житлом цієї особи в розумінні ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

4. Чи можуть органи місцевого самоврядування обмежувати в‘їзд-виїзд?

Органи місцевого самоврядування (чи це сільська рада чи Київська міська рада) не мають повноважень установлювати обмеження виїзду-в‘їзду на окремі території.
Право встановлювати таке обмеження у них буде лише в випадку, якщо Кабінет Міністрів України введе окремий карантин у їхньому населеному пункті або районі.

5. Як повернути сплачений в надлишку або помилково сплачений судовий збір?

Судовий збір повертається за клопотанням особи на підставі ухвали суду у випадку: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; повернення заяви або скарги; відмови у відкритті провадження по справі; залишення розгляду заяви або скарги без розгляду; закриття (припинення) провадження по справі (крім випадків, якщо провадження по справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і таку відмову прийнято судом), в тому числі в апеляційній і касаційній інстанціях. 

6. Чи може дитина користуватися житлом другого з батьків, навіть якщо там не проживає?

Оскільки малолітня дитина не може самостійно обирати місце проживання, факт її не проживання не є підставою для позбавлення права користування цим житлом.

7. Коли наступає кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення? 

Обов’язковою умовою настання відповідальності за невиконання судового рішення є наявність в цьому рішенні вимоги обов’язкового або забороняючого характеру. При цьому така вимога має стосуватися конкретного зобов’язаного суб’єкта, до відома якого своєчасно був доведений відповідний обов’язок за рішенням суду. Невиконання судового рішення може проявлятися в бездіяльності зобов’язаної особи відносно виконання передбачених законом або судом заходів, направлених на виконання цього рішення або здійснення дій, які прямо заборонені в самому судовому рішенні. 

8. Чи може ФОП використовувати засоби на бізнес-рахунку для особистих потреб?

ФОП має право вільно користуватися засобами з розрахункового рахунку, який відкритий для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів і інших обов’язкових платежів, передбачених діючим законодавством. 

9. Чи є роздруківка електронного листування доказом в суді?

Електронне листування між сторонами справи не може вважатися належним письмовим доказом. Роздруківка електронного листування не є електронним документом (копією електронного документа). Створення електронного документа дозволяється шляхом накладення на нього електронного підпису.

10. Чи можна звернути стягнення на незареєстроване майно боржника?

У випадку, якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстроване у встановленому законом порядку, виконавець звертається до суду про вирішення питання щодо звернення стягнення на таке майно.

11. Чи є державна реєстрація права власності підставою набуття права власності на майно?

Державна реєстрація права не є підставою набуття права власності, а тільки підтверджує уже набуте особою право власності, що робить неможливим ототожнення факту придбання права власності з фактом його державної реєстрації. Придбання права власності на майно здійснюється на підставі укладеного у встановленому порядку договору.