Блог

судебная практика. вопрос-ответ укр.

1.Як пред’явити цивільний позов до суду?

Позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді.

 2. Хто має право представляти інтереси особи у суді?

Починаючи з 1 січня 2019 року відповідно до статті 60 ЦПК України представником у суді може бути лише адвокат або законний представник.

Законний представник має право представляти інтереси в суді  малолітніх осіб віком до 14 років, недієздатних фізичних осіб, це батьки, усиновлювачі, опікуни; неповнолітніх осіб від 14 до 18 років та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, це батьки, усиновлювачі, піклувальники.

 3. Витрати на професійну правову допомогу адвоката відшкодовуються?

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами, за умови, що ці витрати будуть документально підтверджені.

 4. Який загальний строк звернення з позовом до суду?

Загальний строк позовної давності становить 3 (три) роки.

5. Як розрахувати розмір судового збору та отримати реквізити для його сплати?

Квитанція з визначенням розміру судового збору та реквізитами для його сплати формується на офіційному веб-поталі Судова влада України https://court.gov.ua/ у розділі «Судовий збір».

 6. Чи потрібно надсилати цивільний позов Відповідачу?

Копія цивільного позову разом з додатками до нього надсилається до суду.

 7. Як дізнатися про прийняття позову?

За допомогою офіційного веб-поталу Судова влада України https://court.gov.ua/ у розділі «Стан розгляду справ».

 8. Які встановлені строки для складення відзиву на цивільний позов?

Строк для пред’явлення позову встановлюється судом в ухвалі про відкриття провадження.

 9. Чи потрібно надсилати відзив Позивачу?

Так, копія відзиву з додатками до нього надсилається всім учасникам справи.

 10. Протягом якого строку подається зустрічний позов у цивільному провадженні?

 Відповідач має право пред’явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.

 11. На якій стадії судового розгляду подається відмова від позову?

На будь-якій стадії провадження у справі, про що повідомляється суд у в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

12. Які наслідки прийняття судом відмови від позову?

У разі прийняття судом відмови від позову, Позивач позбавляється права на повторне звернення з позовом до суду на тих же самих підставах.

 13. На якій стадії судового розгляду сторони можуть укласти мирову угоду?

На будь-якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд.

 14. Яким чином повідомити суд про укладення сторонами мирової угоди?

Про укладення мирової угоди сторони повинні зробити спільну письмову заяву.

 15. Яким чином виконується мирова угода?

Мирова угода – це добровільна домовленість сторін і вона має бути виконана добровільно.

 16. Якщо Відповідачем не виконується мирова угода, що робити?

Мирова угода є виконавчим документом, у разі її невиконання вона може бути виконана примусово під час здійснення виконавчого провадження.

17. Чи є можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції?

Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відео конференції, за умови наявності у суді відповідної технічної можливості.

 18. Яким чином повідомити суд про намір взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції?

Необхідно подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за п’ять днів до судового засідання. Копія такої заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

 19. Чи є можливість у учасника справи перейти із спрощеного позовного провадження в загальне провадження?

Так. Для цього необхідно подати заяву із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

 20. Який встановлено строк на апеляційне оскарження судових рішень, прийнятих у цивільних справах?

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду – протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

21. Якщо судове рішення не отримано в судовому засіданні, то протягом якого строку повинна бути подана апеляційна скарга?

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення та його отримання учасником справи.

 22. Який встановлено строк на касаційне оскарження судових рішень, прийнятих у цивільних справах?

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

 23. Як здійснюється виконання судового рішення, прийнятого у цивільній справі?

Судове рішення виконується на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції та його пред’явлення до виконання до органів державної виконавчої служби та/або приватного виконавця.