Блог

Наказ про зупинення (скорочення) виробництва

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

 НАКАЗ № _______ 

про зупинення (скорочення) виробництва 

м. _______                                                                            «__» __________ 2020 р.

У зв’язку із запобіганням виникненню та

 поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19),

НАКАЗУЮ:

  1. Зупинити (скоротити) виробництво на підприємстві ________________________ починаючи з «__» ________ 2020 року та на весь період оголошення карантину.
  2. Запровадити наступні заходи щодо запобігання виникнення та поширення корона вірусної інфекції (COVID-19):

–  заборонити знаходитись в одному кабінеті більше ніж 3 (три) особи;

– працівникам, які одночасно перебувають в одному приміщенні підприємства тримати дистанцію не менше 1,5 м. один від одного;

– забезпечити усіх працівників, які перебувають на підприємстві засобами індивідуального захисту;

– скоротити робочий час на підприємстві на _____ годин.

  1. Начальнику відділу кадрів розробити новий графік робочого часу.
  2. Довести наказ до всіх працівників підприємства під розпис.

 

Директор

ТОВ “___________________”                                                             _________ (П.І.Б.)    М.П.