Блог

Відомості про працівників

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

ВІДОМОСТІ
про осіб, у яких виникло право на допомогу відповідно до  статті 47 прим.1 Закону України „Про зайнятість населення”

Найменування та місцезнаходження підприємства ______________________________________________________________________________

№з/п П.І.Б. працівника РНОКПП або серія та номер паспорта Професія (посада) Тарифна ставка (оклад) грн. Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць Кількість годин часткового безробіття за місяць Сума допомоги по частковому безробіттю, грн..
               
               
               
               
   

Директор

ТОВ «_________________»                                                         ______________ (П.І.Б.)

М.п.