Новий Закон про ТОВ – господарювати по новому

Новий закон про ТОВ та ТДВ ухвалено Верховною Радою України 6 лютого 2018 року.  Що зміниться та що нового принесе Закон суб`єктам підприємництва, після його підписання Президентом? Ми вирішили проаналізувати та порівняти норми діючого законодавства та прийнятого законотворцями нового закону.  Діюча редакція закону Новий закон СТАТУТ Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально тільки на новій редакції статуту
Читать далее…

Posted in Блог, Корпоративное право, Лучшее, Наша практика | Leave a comment

Містобудівні умови та обмеження – вихідні дані для будівництва

Містобудівні умови та обмеження є однією з основних складових вихідних даних, необхідних замовнику будівництва для початку будівельних робіт. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі – Закон) встановлені правові та організаційні основи містобудівної діяльності, спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Особа (фізична
Читать далее…

Posted in Административные споры, Блог, Лучшее | Leave a comment
Блог, Сопровождение бизнеса

Мораторій на перевірки підприємців – особливості здійснення!

Мораторій на перевірки підприємців – особливості здійснення!

Мораторій на перевірки підприємців органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності встановлений до 31 грудня 2017 року.

З цього приводу Президент України підписав Закон № 1728 – VIII “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, прийнятий Верховною Радою 3 листопада 2016 року.

Законом визначені підстави і випадки, коли здійснюється державний нагляд.

Так, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду проводяться:

– за письмовою заявою суб’єкта господарювання у відповідний орган нагляду про проведення перевірки по його бажанню;

– за рішенням суду;

– у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позапланова перевірка на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання його законних прав проводиться органом державного нагляду за погодженням Державною регуляторною службою.

Державна регуляторна служба зобов’язана до початку проведення перевірки оприлюднити на своєму сайті згоду на проведення таких заходів. Заборонено проведення позапланових заходів нагляду без обнародування такої згоди.

Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Законом також визначені права суб’єктів господарювання, зокрема, вони мають право не допускати посадовців органу державного нагляду для перевірки, якщо їм не пред’явлено відповідне узгодження.

Кабінет Міністрів в 6-місячний термін з дня вступу в силу Закону повинен розробити і затвердити стратегію і програму реформування системи державного нагляду, зокрема, в частині перегляду контрольних функцій держави з метою їх оптимізації і відповідного скорочення кількості органів державного нагляду і чисельності їх працівників.

Державна регуляторна служба повинна затвердити форму і порядок надання узгодження на проведення позапланового заходу державного нагляду.

Проте, на відміну від попередніх мораторіїв, статтею 6 Закону № 1728 значно збільшено кількість центральних органів виконавчої влади, та їх територіальних органів, які мають право здійснювати заходи державного нагляду у сфері господарської діяльності і на яких не поширюється дія мораторію. Перелік органів, які мають право перевіряти, можна знайти за посиланням.

Слід зазначити, що на відміну від інших центральних органів виконавчої влади, які мають територіальні органи і про які ідеться в ст. 6 Закону, відносно центрального органу виконавчої влади по забезпеченню реалізації державної політики стосовно здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони природного довкілля, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (Держекоінспекція України), не вказано, що виключення дії даного Закону поширюється не лише безпосередньо на центральний орган виконавча влада, але і на його територіальний орган.

Разом з тим, Державна регуляторна служба України вважає, що Держекоінспекція України входить в систему органів виконавчої влади і створюється для забезпечення реалізації державної політики по здійсненню державного нагляду (контролю) у сфері охорони природного довкілля, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Вона здійснює свої повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи, тому виключення, встановлені нормами ст. 6 Закону поширюються і на її територіальні органи.

Блог, Лучшее, Сопровождение бизнеса

Мораторій на перевірки – хто має право перевіряти в 2017 році

Мораторій на перевірки – хто має право перевіряти в 2017 році

Мораторій на перевірки продовжено на 2017 рік. Але ж він розповсюджується не на всіх. Тож хто має право перевіряти в 2017 році.

16.02.2017 року на своєму сайті Державна регуляторна служба України розмістила перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія мораторію, встановленого Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Зокрема Регулятор зазначив, що згідно зі статтею 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» його дія НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю):

Читать далее

Блог, Сопровождение бизнеса

Дозвіл на працевлаштування – внесені зміни до Порядку отримання

Дозвіл на працевлаштування – внесені зміни до Порядку отримання

Дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні відтепер необхідно буде отримувати за дещо зміненими правилами, які внесено Кабінетом Міністрів України.

Так, 18 січня 2017 року Уряд прийняв відповідну Постанову про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 року №437. Що ж змінили урядовці? Давайте розберемось.

Насамперед, віднині роботодавці матимуть можливість застосовувати працю іноземного спеціаліста на кількох керівних посадах (за сумісництвом). Така нова норма була довгоочікуваною та досить важливою в першу чергу для підприємств з іноземними інвестиціями.

До того ж продовжено строк Читать далее

Блог, Сопровождение бизнеса

Возврат денег за товар ненадлежащего качества. Права продавца

Возврат денег за товар ненадлежащего качества. Права продавца

Возврат денег за товар ненадлежащего качества – с такой проблемой часто сталкиваются продавцы, как крупных торговых сетей, так и маленьких магазинов.
В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» в случае выявления на протяжении гарантийного срока существенных недостатков, которые возникли не по вине продавца, покупатель имеет право по своему выбору требовать от продавца возврата денежной суммы, уплаченной за товар, замены товара на такой же или аналогичный.
Да, действительно, закон есть закон, но его положения применимы исключительно в случае доказательства вины продавца или установления существенных недостатков товара, возникшим по вине производителя.
Юристам нашей фирмы регулярно приходится находиться по разные стороны баррикад, защищая права и интересы, как потребителей, так и продавцов.
Для наглядности рассмотрим ситуацию, в которой нам удалось урегулировать конфликт между продавцом и потребителем.
В нашу юридическую фирму обратился владелец магазина элитной обуви с просьбой ответить на жалобу покупателя. Жалоба заключалась в следующем: покупатель приобрел в магазине обувь, и в процессе носки был обнаружен такой дефект как «отклеивание кожи» на каблуке. Покупатель отказался от проведения ремонта и потребовал возврата денежных средств, уплаченных за товар.
По предварительному заключению продавца «отклеивание кожи» на каблуке произошло в результате неправильной эксплуатации кожаной обуви. С целью недопущения конфликтной ситуации покупателю было предложено устранить данный дефект посредством проведения ремонта. Однако покупатель был не преклонен и настаивал на возврате денежных средств в полном объеме.
Мы обратились с запросом в Государственное предприятие «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей».
В ответ на наше обращение был получен ответ, что дефект на обуви покупателя классифицируется как «отклеивания крокуля» и является устранимым.
Согласно Рекомендациям по определению характера дефекта обуви и условий его эксплуатации № 291/457 от 17.10.2002 года отклеивание крокуля отнесены к дефектам кожаной обуви, которые могут быть устранены предприятием-производителем без снижения его потребительских свойств.
В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей» статья 1 пункт 12 «существенный недостаток – недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением, возник по вине производителя (продавца, исполнителя), после его устранения проявляется снова по независимым от потребителя причинам и при этом наделен хотя бы одним из следующих признаков: а) он вообще не может быть устранен; б) его устранение требует более четырнадцати календарных дней; в) он делает товар существенно другим, чем предусмотрено договором».
Поскольку отклеивание крокуля классифицируется как устранимый дефект, который может быть устранен без снижения потребительских свойств обуви, такой недостаток не может считаться существенным в значении Закона Украины «О защите прав потребителей».
Согласно части 1 пункта 1 статьи 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» в случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока недостатков потребитель имеет право требовать у продавца: 1) пропорционального уменьшения цены; 2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 3) возмещения расходов на устранение недостатков товара.
Выходя из вышеописанного, отклеивание крокуля является устранимым дефектом в понимании Закона Украины «О защите прав потребителей» и не является существенным недостатком, который делает невозможным или недопустимым использование товара в соответствии с его целевым назначением.
Таким образом, в данном случае требование покупателя о возврате денежных средств, уплаченных за товар не подлежит удовлетворению со стороны продавца.
Опираясь на положения законодательства и разъяснение государственного специализированного учреждения нам удалось убедить потребителя в необоснованности его требований и получить его согласие на проведение ремонта.
Мы знаем как важна репутация! А потому в данном случае, приоритетным считали достижение компромисса и удовлетворение интересов обеих сторон.

Блог, Сопровождение бизнеса

Государственная помощь переселенцам для организации бизнеса

Государственная помощь переселенцам для организации бизнеса

Государственная помощь переселенцам и членам малообеспеченных семей для организации бизнеса вполне реальна.
Такое финансирование предусмотрено в рамках пилотного проекта по привлечению к работе членов малообеспеченных семей и внутренне перемещенных лиц, порядок, реализации которого утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 2 декабря 2015 года №1154, с учетом внесенных  изменений Постановлением  КМУ №816 от  16.11.2016 года, подробнее с указанными документами можно ознакомится ТУТ.
Стоит отметить, что  реализация данного проекта проводится на территории Львовской, Полтавской и Харьковской областей, в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины”.
В рамках указанного пилотного проекта членам малообеспеченных семей и  внутренне перемещенным лицам оказывается содействие в трудоустройстве, в том числе на новые рабочие места; предоставление беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе для организации предпринимательской деятельности; предоставление возможности участия в общественных работах.
Участниками такого проекта могут стать неработающие трудоспособные лица из числа внутренне перемещенных лиц и членов малообеспеченных семей, получающих государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.
Для этого вышеуказанные лица подают в органы социальной защиты населения по месту фактического проживания или пребывания заявление и документы, подтверждающие  статус таких лиц ( справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица или справка о получении / неполучении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям ).
После чего органы социальной защиты населения формируют списки и передают их на рассмотрение комиссии, которая создается в облгосадминистрации для проведения отбора участников пилотного проекта.
Критериями отбора участников проекта для получения финансовой помощи для организации бизнеса  является отсутствие у лица задолженности по уплате налогов, сборов, платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, неуплаченных финансовых санкций за нарушение налогового законодательства и законодательства о занятости населения и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы – для физических лиц – предпринимателей; финансовых обязательств, превышающих сумму предельного размера финансовой помощи, и задолженности по погашению финансовых обязательств; движимого и недвижимого арестованного имущества или иных обременений; задолженности по выплате заработной платы – для физических лиц – предпринимателей; неснятой судимости или судимости с отсрочкой исполнения приговора.
О
тбор участников пилотного проекта, которым предоставляется возможность получения финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности проводится комиссией путем рассмотрения бизнес-планов участников и рекомендаций базовых центров занятости, поданных после профессионального консультирования.
После принятия решения комиссии о предоставлении участнику проекта финансовой помощи областными и соответствующими базовыми центрами занятости и органами социальной защиты населения с таким  участником заключается четырехсторонний договор.
Ф
инансовая помощь предоставляется единоразово путем оплаты областным центром занятости по заявлению-поручению участника пилотного проекта, затрат на приобретение оборудования и материалов для организации предпринимательской деятельности, предусмотренных его бизнес-планом.
Необходимо выделить, что финансовая помощь предоставляется за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год для реализации пилотного проекта и не может превышать 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на начало соответствующего года.

Блог, Лучшее, Налогообложение, Сопровождение бизнеса

Зміни до Податкового кодексу України – традиційний “подаруночок”

Зміни до Податкового кодексу України – традиційний “подаруночок”

Зміни до Податкового кодексу України, як подарунок під новорічну ялинку, цим в Україні уже нікого не здивуєш. Кожен рік ми закінчуємо по одним правилам, а починаємо – по новим. А коли це стосується податків, то добре, аби хоч правила не змінювали прямо під час податкового року. Тож залишається тільки читати і аналізувати.
Отже, 20 грудня 2016 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».
Ініціатор законопроекту №5232 – Кабінет Міністрів України, а відтак, мета і цілі Закону очевидні – наповнення бюджету, збільшення дохідної його частини, шляхом удосконалення адміністрування податку на додану вартість, рентної плати, збільшення ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, зокрема, акцизного збору, рентної плати тощо.

Щодо адміністрування податку на додану вартість, то тут основною метою була боротьба із схемами мінімізації через операції із виробниками сільгосппродукції, що вочевидь, робиться на вимогу наших європейських партнерів.
Найцікавіше завжди на десерт, а отже найцікавіші зміни викладено в підрозділі другому розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, зокрема.

Відновлено дію пункту 200.11 статті 200 цього Кодексу, а також дію пункту 200.14 статті 200 цього Кодексу в частині проведення документальних позапланових виїзних перевірок.
При чому пункт 200.11. статті 200 викладено в новій редакції, з якої зникло словосполучення «…за період до 1 січня 2016 року», а відтак, Контролюючий орган має право провести документальну перевірку платника податку в разі, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями: за періоди до 1 липня 2015 року, що не підтверджені документальними перевірками та/або з придбання товарів/послуг у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу.
Тимчасово, до 01 січня 2019 року:
не підлягають поверненню суми бюджетного відшкодування (в тому числі ті, які були заявлені та не відшкодовані на дату набрання чинності цим пунктом), розрахунок яких було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями з придбання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, які не були фактично отримані отримувачем;
датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 цього Кодексу, вважається дата, визначена підпунктом „б” пункту 187.1 статті 187 цього Кодексу, а датою віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту за операціями з придбання таких сільськогосподарських товарів/послуг – дата, визначена абзацом третім пункту 198.2 статті 198 цього Кодексу».
Установлено, що рахунки ПДВ в СЕА, які додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 цього Кодексу платникам — сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період – за ІV квартал 2016 року. Закриття здійснюється за спеціальними реєстрами, які формує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію податкової та митної політики і надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому закриваються рахунки.
Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених платниками – сільськогосподарськими підприємствами із спеціальним статусом, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року. При чому така реєстрація не може здійснюватися з порушенням терміну, визначеного абзацом першим цього пункту.
От такі новини, згодом подивимось, чи стане менше зловживань в сфері оподаткування, будемо сподівтапися, що Новий Рік дійсно принесе добробут та спокій!

Сопровождение бизнеса

Столові вина можна продавати без ліцензії, але не всім!

Столові вина можна продавати без ліцензії, але не всім!

Реалізовувати столові вина без ліцензії можливо, про це у своєму листі повідомила Державна фіскальна служба України.
Доцільним буде нагадати, що столові вина – це алкогольні напої, отримані зброджуванням соку свіжого винограду без додавання цукруспирту, ароматизуючих речовин. Частка спирту в столових винах складає 9-14%. Столові вина залежно від сорту винограду і способу переробки вони бувають білимирожевими і червоними. Якщо цукри не переброджують до кінця (їх залишається 0,5-2,5 г/см³), то такі вина називають столовими напівсухими. При вмісті цукрів у межах 3-5 г/см³ вина називаються столовими напівсолодкими.
Тепер повернемось до законодавства. Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями тощо.
Однак, дія цього Закону не поширюється на роздрібну торгівлю винами столовими, а також на виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, напоїв медових, наливок і настоянок, виготовлених громадянами в домашніх умовах для власного споживання.
Проте, є деякі обмеження щодо продажу столових вин. До таких обмежень відноситься: заборона  продажу  вин столових особами, які не досягли 18 років; особам, які не досягли 18 років; у  приміщеннях   та  на  території  навчальних  закладів, закладів  охорони  здоров’я,  крім  ресторанів,  що знаходяться на території  санаторіїв; приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами,  а також у відповідних відділах (секціях)  універсальних торговельних організацій; у  закритих  спортивних  спорудах; з торгових автоматів; з рук.Підводячи підсумок, варто зауважити, що новина приємна, але не для тих хто не має статусу суб’єкта господарювання.а

Блог, Налогообложение, Сопровождение бизнеса

Інтегрована картка платника податків – поза підозрою

Інтегрована картка платника податків – поза підозрою

Інтегрована картка платника податків (ІКПП), а точніше дані, що в ній містяться, є офіційними та достовірними – таку позицію дуже часто займають суди під час розгляду справ про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень про зменшення сум відшкодування ПДВ, в яких одним з головних доказів з боку фіскальної служби є дані ІКПП.
На мою думку, така позиція не грунтується на нормах Закону. Проте ми розглянемо це питання виключно із практичної точки зору: як зменшити ризик винесення податкового повідомлення-рішення.
Обов`язок по веденню ІКПП покладений на контролюючий орган, тобто на ДФС.
Припустимо, що внаслідок технічного збою, помилки, протиправних дій чи бездіяльності контролюючого органу до ІКПП були внесені помилкові дані чи, навпаки, не були внесені достовірні. Проте, такі дані ІКПП набувають статусу офіційних.
За словами співробітників фіскальної служби, технічна можливість самостійного виправлення допущених помилок на сьогодні – відсутня,  а отже всі подальші дії податківців будуть базуватися саме на таких даних.
Отже, для платника податків, який виявив помилку у даних ІКПП, єдиною можливістю захиститися від подальших неминучих податкових повідомлень-рішень, залишаєтсья суд. Аб
и потім не доводити в суді своє прав, наприклад, на бюджетне відшкодування, я раджу – ретельно слідкувати за даними своєї інтегрованої картки. 
На даний час інтернет-ресурс Державної фіскальної служби України дозволяє платнику податків контролювати дані своєї інтегрованої картки за допомогою власного електронного кабінету. Необхідно користуватися цією можливістю, і в разі виявлення розбіжностей даних вашого податкового обліку із даними інтегрованої картці, негайно приймати заходи щодо їхнього усунення, в тому числі шляхом звернення до суду зі скаргою про неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб та зобов’язання ввести зміни в інтегровану картку. Гарна новина в даному випадку тільки та, що цей позов є немайновим, а тому судові витрати будуть відносно невеликими. Читать далее

Блог, Корпоративное право, Сопровождение бизнеса

“Антирейдерські” зміни до порядку реєстрації ЮО

“Антирейдерські” зміни до порядку реєстрації ЮО

Нещодавно внесені, так звані, “антирейдерські” зміни до порядку реєстраціїсуб`єктів господарювання дійсно покликані захистити власників бізнесу від рейдерства. І хоча це зовсім не перша серія фільму під назвою “Антирейдер” спробуємо розібратись, що змінилось.
1. Справжність підписів на рішенні уповноваженого органу управління вже створеної юридичної особи потрібно нотаріально засвідчити – хоч і клопіт, але й додаткова гарантія, яка захищає від підробки документів і прийняття рішень проти волі учасників. 
2. Статут може бути підписаний головою та секретарем загальних зборів учасників (засновників). 
3. Справжність підписів учасників на новій редакції установчого документа повинна бути нотаріально засвідчена.
4. Принцип екстериторіальності обмежено до розмірів області, АР Крим, міст Києва та Севастополя, окрім електронної подачі документів. Це означає, якщо юридичні чи фізичні особи-підприємці зареєстровані в м. Києві, то мають право подавати документи в паперовій формі лише в м. Києві, а якщо – в Львівській області, то як у Львові, так і у Львівській області.
Мабуть це є основні нові норми для юридичних осіб, а час нам покаже чи зупинять вони рейдерські злочинні схеми.

Блог, Сопровождение бизнеса

Мораторій на проведення планових перевірок продовжено

Мораторій на проведення планових перевірок продовжено

Гарна новина для суб’єктів господарювання – платників податків, адже 03 листопада 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Прийнятий Закон продовжив дію мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок у сфері господарської діяльності до 31.12.2017 року.
Передбачено звичайно і виключення із загального правила. Так, наприклад, мораторій не розповсюджується на перевірки, які проводить Державна Фіскальна Служба України та ряд центральних органів влади в різних галузях економіки.