Новий Закон про ТОВ – господарювати по новому

Новий закон про ТОВ та ТДВ ухвалено Верховною Радою України 6 лютого 2018 року.  Що зміниться та що нового принесе Закон суб`єктам підприємництва, після його підписання Президентом? Ми вирішили проаналізувати та порівняти норми діючого законодавства та прийнятого законотворцями нового закону.  Діюча редакція закону Новий закон СТАТУТ Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально тільки на новій редакції статуту
Читать далее…

Posted in Блог, Корпоративное право, Лучшее, Наша практика | Leave a comment

Містобудівні умови та обмеження – вихідні дані для будівництва

Містобудівні умови та обмеження є однією з основних складових вихідних даних, необхідних замовнику будівництва для початку будівельних робіт. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі – Закон) встановлені правові та організаційні основи містобудівної діяльності, спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Особа (фізична
Читать далее…

Posted in Административные споры, Блог, Лучшее | Leave a comment
Блог

Легалізація самочинного будівництва можлива…

Легалізація самочинного будівництва можлива…

Легалізація самочинного будівництва можлива за умови прийняття Верховною радою Закону №3696. Про намір Верховної Ради продовжити термін прийняття в експлуатацію будинків, що збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт до 31.12.2018 року, свідчить прийняття 18.10.2016 року нею же у першому читанні Проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” №3696.
З тексту вищевказаного законопроекту, підготовленого до другого читання вбачається, що орган державного архітектурно-будівельного контролю до 31 грудня 2018 року безоплатно протягом 10 робочих днів з дня подання заяви власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти будівництва, збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт (крім багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків та об’єктів, збудованих з істотним порушенням законодавства та будівельних норм і правил), за результатами технічного обстеження приймає в експлуатацію такі об’єкти.
Отже, «власники» будівель, якщо легалізація самочинного будівництва актуальна саме для Вас – слідкуйте за новинами мого блогу

Блог, Судебная практика, конфликты, Услуги для частных лиц

При поділі майна подружжя враховуються борги

При поділі майна подружжя враховуються борги

Усталеною судовою практикою зроблено висновок, що до складу майна, яке підлягає поділу, входить спільне майно, наявне у подружжя на час розгляду справи, і те, що знаходиться у третіх осіб. При поділі майна враховуються також борги подружжя і правовідношення по зобов’язаннях, що виникли в інтересах сім’ї.
Таким чином, якщо одним з подружжя укладений договір в інтересах родини, то цивільні права і обов’язки за цим договором виникають у обох з подружжя. Якщо наявність боргових зобов’язань підтверджується відповідними доказами, такі боргові зобов’язання повинні враховуватися при розподілі майна подружжя.

Блог, Судебная практика, конфликты

Суд обязан обосновать восстановление срока обжалования решения

Суд обязан обосновать восстановление срока обжалования решения

Вопросы про восстановление срока обжалования решения суда достаточно часто рассматриваются в процессе судопроизводства. И хотя этот вопрос лежит в области процессуального права и рассматривается судом без участия сторон, тем не менее он напрямую затрагивает права и интересы всех участников процесса. Надежда на восстановление срока обжалования решения суда позволяет заинтересованной стороне получить дополнительное время (не предусмотренное процессуальным кодексом) для подготовки к судебному разбирательству в вышестоящей инстанции.
В связи с его актуальностью, вопрос о применении норм законодательства, регулирующих возможность восстановление срока обжалования решения суда был рассмотрен Европейским судом по правам человека. Судам Украины разъяснено, что нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, связанного с восстановлением судами пропущенного срока на обжалование окончательного решения по делу без указания соответствующих причин восстановления пропущенного срока и в последующем приведшего к отмене данного решения суда – является нарушением принципа правовой определенности и права заявителя на справедливое судебное разбирательство.
Европейский суд по правам человека отметил, что свобода усмотрения национальных судов вопроса про восстановление срока обжалования решения не является неограниченной. Суды должны обосновывать соответствующее решение с указанием причин, которые влияют на восстановление срока на обжалование решения суда.

Блог, Судебная практика, конфликты

Договора поручительства – сроки прекращения обязательств

Договора поручительства – сроки прекращения обязательств

Условия договора поручительства о его действии до полного прекращения всех обязательств должника свидетельствуют о том, что договором установлен срок прекращения поручительства в понимании статьи 251 Гражданского кодекса Украины.
Срок договора поручительства не является сроком для защиты нарушенного права – это срок существования самого обязательства поручительства.
Таким образом, требование к поручителю в судебном порядке об исполнении им обязательств может быть предъявлено кредитором в пределах срока действия поручительства, то есть в течение шести месяцев с момента наступления срока погашения очередного платежа по основному обязательству (если условиями договора предусмотрено погашение кредита периодическими платежами), либо со дня, установленного кредитором для досрочного возврата кредита в порядке реализации им своего права, предусмотренного частью второй статьи 1050 Гражданского кодекса, или со дня наступления срока исполнения основного обязательства (если условиями договора предусмотрено погашение кредита единовременным платежом).
Суд, при поступлении на рассмотрение подобного дела, должен самостоятельно прекращать поручительство в случае пропуска кредитором срока требования.

Блог, Сопровождение бизнеса

Мораторій на проведення планових перевірок продовжено

Мораторій на проведення планових перевірок продовжено

Гарна новина для суб’єктів господарювання – платників податків, адже 03 листопада 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
Прийнятий Закон продовжив дію мораторію на проведення органами державного нагляду (контролю) планових перевірок у сфері господарської діяльності до 31.12.2017 року.
Передбачено звичайно і виключення із загального правила. Так, наприклад, мораторій не розповсюджується на перевірки, які проводить Державна Фіскальна Служба України та ряд центральних органів влади в різних галузях економіки.

Блог

Мрія учасників АТО про власне житло нарешті може здійснитись

Мрія учасників АТО про власне житло нарешті може здійснитись

18 жовтня 2016 року Верховна Рада України у першому читанні прийняла проект закону №4550 про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».
В тексті законопроекту йдеться про те, що Держава надаватиме учасникам АТО та сім’ям загиблих учасників АТО 50% вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного кредиту.
На мою думку, задум наших народних обранців гарний і дає можливість «атовцям» наблизитися до омріяного житла. Але чи стане цей проект закону саме у такій редакції Законом України?
Слідкуйте разом зі мною. Я розповім про результати розгляду та прийняття Верховною Радою України цього законопроекту.

Блог, Лучшее, Сопровождение бизнеса

Начал работу Полицейский хозяйственный суд в Тернопольской области?

Начал работу Полицейский хозяйственный суд в Тернопольской области?

Полицейский хозяйственный суд? – что за бред! – подумаете Вы, прочитав название этой статьи. Тем не менее, защищая интересы одного из собственников предприятия в городе Бучач Тернопольской области, мы столкнулись с курьезом, над которым можно было бы посмеяться, если бы этот вопиющий факт пренебрежения законом не нашел поддержки на всех уровнях правоохранительной системы.
Суть вопроса: вновь назначенный директор предприятия использует в своей деятельности служебный автомобиль, принадлежащий этому предприятию. Ранее на этом автомобиле ездил предыдущий директор. Прежний директор, тяжело переживая расставание с любимой машиной, задним числом делает договор аренды этого автомобиля со своим собственным предприятием и подает в полицию заявление о преступлении по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство). Обосновывает это тем, что собственник якобы незаконно удерживает у себя автомобиль, не передавая его арендатору.
Естественно, полиция в этом случае могла только посоветовать заявителю обратиться в суд, поскольку речь идет о споре про имущественные права и связанные с ними правоотношения, что в данном случае относится к компетенции хозяйственного суда.  Дела о принуждении к исполнению договора, возмещении ущерба в связи с ненадлежащим исполнением условий договора и другие, аналогичные им, массово рассматриваются нашими судами, и эта практика вполне сформировалась. Докажи свое право –  и суд своим решением его защитит, обязав собственника выполнить договор.
Однако следователь следственного отдела Бучацкого ОП Теребовлянского ОП ГУНП в Тернопольской области Карпюк И.В. рассудил иначе. Открыв уголовное производство по указанному заявлению, следователь подождал, пока новый директор уедет в Киев, оставив машину на стоянке, а затем с помощью эвакуатора забрал вожделенную машину со стоянки и, недолго думая, отдал счастливому арендатору. Когда возмущенный директор предприятия примчался в полицию, размахивая техпаспортом, ключами, страховкой и прочими атрибутами владельца машины, следователь Карпюк И.В. сначала попросил добровольно передать все это ему, а услышав отказ, искренне огорчился и не нашел ничего лучше, как посоветовать владельцу машины обратиться в суд…
Можно было бы просто посмеяться над горе-следователем, который решил, что он лучше любого суда может разобраться в тонкостях договорного права без всяких процессуальных излишеств типа иска, принципов состязательности, открытости, всесторонности рассмотрения дела, равных прав и обязанностей сторон и проч., и проч. НО!
Наши обращения по этому поводу в прокуратуру Тернопольской области, Генеральную прокуратуру Украины, Управление полиции Тернопольской области, к руководителю Национальной полиции Украины не возымели никакого действия! Вместо того, чтобы немедленно уволить виновного в явном превышении полномочий следователя, вышестоящие должностные лица как обычно отмахнулись, отделавшись отписками.
Вывод напрашивается очень неприятный. Этот маленький частный случай в г. Бучач доказывает, что:
– новая полиция действительно работает по-новому (раньше я о таких случаях не слышал);

– де-факто право собственности в нашей стране не существует, что бы там не декларировалось в Конституции и прочих Президентах;
– любой следователь по своему усмотрению может изъять у владельца любую собственность, будь то машина, квартира, телефон, ноутбук, драгоценности (да все, что угодно!), и передать ее любому желающему, и его за это никто не накажет!
Выход один – надо больше работать и заставить государство выполнять возложенные на него функции, потому что другого пути к нормальной, защищенной и обеспеченной жизни у нас просто нет.
Поэтому эта история еще не закончена, и мы обязательно постараемся сделать все возможное, чтобы рассказать вам ее счастливый и справедливый конец.

Блог

Простой совет, как выбрать юриста

Простой совет, как выбрать юриста

С вопросом, как выбрать юриста, чтобы потом не пожалеть об этом, рано или поздно сталкивается большинство людей. На протяжении многих лет при общении с людьми, которые приходят за помощью в нашу юридическую компанию, я очень часто слышу одну и ту же грустную историю: «Когда возникла проблема, по совету знакомых обратились за помощью к юристу, который пообещал нам ее решить. На это решение проблемы мы потратили много денег, сил и времени, а теперь проблема осталась, а деньги закончились, и с прежним юристом работа как-то больше не складывается. Помогите!». И при всем нашем желании далеко не всегда удается помочь, поскольку время упущено, возможности ограничены, а ситуация зашла слишком далеко.
Я понимаю, что человеку, впервые столкнувшемуся с какой-либо юридической проблемой, бывает сложно оценить ее реальные масштабы, способы решения и, тем более, компетенцию юриста, к которому он обращается за помощью. Как выбрать юриста? Чаще всего остается полагаться только на рекомендации друзей и знакомых.
Тем не менее, рискну дать простой и практичный совет: при выборе юриста, как бы он не был убедителен, и не смотря ни на какие рекомендации, не пожалейте своего времени и обратитесь за консультацией по своей проблеме в несколько юридических фирм. И лучше к тем из них, кто первую консультацию и предварительный анализ перспектив дела предоставляют бесплатно.
Это наверняка даст возможность составить более реальное представление о своем деле и оценить реальную стоимость услуг юриста, а также повысит шансы сохранить ваши нервы и время в будущем. Ну, а затем здравый смысл и интуиция должны помочь вам сделать правильный выбор. Удачи!

Блог, Лучшее

Суд виграли. Що далі?

Суд виграли. Що далі?

За статистичними даними Міністерства юстиції України на даний час кількість виконаних судових рішень не перевищує 30%. Але у юристів-практиків статистика ще більш сумна: виконується не більш 10%, а за де-якими даними навіть 4% судових рішень.
Цей факт необхідно враховувати, приймаючи рішення про звернення до суду, насамперед із матеріальним позовом, пов’язаним зі стягненням майна.
Надію на покращення ситуації дає новий Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», який набув чинності в цьому році.
Звісно, поява приватних виконавців, передбачених цим Законом, мало що змінить без створення дієвих правових інструментів, спрямованих на безумовну реалізацію волі суду, викладеної в його рішенні. Тобто все залежить від подальшої політичної волі та послідовності всіх гілок державної влади в Україні.
Але перший крок в цьому напрямку вже зроблений, тому навіть ті судові рішення, що здаються безперспективними з огляду на неможливість їх подальшого виконання, через деякий час можуть виглядати зовсім інакше.
Тому всім переможцям судових баталій, що раптом отримали від державних виконавців постанови про закриття виконавчого провадження у зв’язку із неможливістю виконання рішення суду, раджу не падати духом, прийняти передбачені законодавством заходи для збереження чинності виконавчих документів та почекати до кращих часів. Надія є!

Административные споры, Блог

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ДЕЙСТВУЕТ

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ДЕЙСТВУЕТ

Пока в стране действует мораторий на проведение проверок бизнеса контролирующими органами, вышеупомянутые органы продолжают стучать в двери предприятий с четким намерением провести проверку.
В нашу компанию за правовой помощью обратилось строительное предприятие в связи с его внеплановой проверкой экологической инспекцией в г. Киеве.
В качестве основания для проведения такой проверки государственные инспекторы предъявили постановление следователя Днепровского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве от 09.04.2015 года. Экологи были допущены на объект строительства, и по результатам проверки был составлен акт о выявленных нарушениях.
Учитывая, что на сегодняшний день в Украине действует мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности, действия сотрудников экологической инспекции были обжалованы юристами Бизнес и Право в суде.
Окружным административным судом г. Киева основания для такой проверки были признаны достаточными и законными и, соответственно, предписание, вынесенное после ее проведения, обязательным к выполнению.
Не согласившись с таким толкованием норм действующего законодательства, нами была подана апелляционная жалоба.
Киевский апелляционный административный суд, изучив материалы дела, принял новое постановление, которым апелляционная жалоба была удовлетворена.
В своем постановлении суд указал, что выдача разрешения для проведения проверки Кабинетом министров Украины не требуется только в случае, когда такая проверка проводится при одновременном наличии условий: по решению суда, по требованию должностных лиц в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом Украины. То есть, все эти условия являются обязательными, а поэтому не допускается проведение проверки без разрешения Кабинета министров Украины на основании постановления следователя при отсутствии соответствующего судебного решения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отсутствие достаточных оснований для проведения проверки, а также ненадлежащее уведомление о ней, влечет за собой признание ее незаконной, а значит, и ее результатов также.
Таким образом, мы на практике убедились – мораторий на проведение проверок действует.
Можно лишь посоветовать субъектам хозяйствования даже не допускать контролирующие органы к таким проверкам.
С текстом решения суда Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57126964
По этой проверке поставлена точка. Сколько еще таких проверок ожидается, покажет время. Читать далее