Карантин. Нарушение правил, ответственность, защита

Карантин, правила его соблюдения, а также ответственность за их нарушения были установлены как законными, так и подзаконными нормативными актами. Так, статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – Кодекс №8073-X) предусмотрен штраф за «нарушение правил карантина людей» в размере 17 000 – 34 000 гривен с граждан и 34 000 – 170 000 гривен
Читать далее…

Posted in Административные споры, Административные споры, Без категории, Лучшее | Leave a comment

Страховой стаж в период карантина для плательщиков ЕСВ

Страховой стаж самозанятых лиц в период временного освобождения от уплаты единого социального взноса – актуальный вопрос в сегодняшней ситуации. С вопросами по этой категории, столкнулась адвокат нашей фирмы Васильченко Лилия. Напомним, Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» к самозанятым лицам относит: физических лиц – предпринимателей, в том числе те, которые выбрали упрощенную систему налогообложения;
Читать далее…

Posted in Без категории, Лучшее, Налогообложение | Leave a comment
Административные споры, Без категории, Лучшее

Звільнення голови сільської ради: як законно висловити недовіру

Звільнення голови сільської ради: як законно висловити недовіру

Останнім часом в суспільстві досить часто виникає потреба звільнення голови органу місцевого самоврядування. Як висловити недовіру в рамках закону?

З одного боку голова сільської ради – виборна посада, яка діє в рамках Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншого – працівник, на якого розповсюджуються норми Кодексу законів про працю України. Якими ж нормами права керуватися при звільненні голови та як правильно діяти в такій ситуації задля уникнення повернення голови в «своє крісло»?

05.02.2020 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду підтримав позицію суду апеляційної інстанції та залишив без розгляду позов колишньої голови сільської ради до самої сільської ради, інтереси якої представляла адвокат нашої фірми Дзюба А.В. про визнання недійсним та скасування рішення сесії сільської ради про висловлення недовіри голові. Тим самим рішення сесії сільської ради про висловлення недовіри голові залишилося чинним.

В даній справі колишня голова посилалася як на порушення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (порушення, допущені під час підготовки, проведення сесії, порушення процедури голосування), так і на порушення Кодексу законів про працю України (звільнення голови під час перебування її на лікарняному, не вручення трудової книжки).
Результатом ухвалення позитивного рішення для сільської ради було те, що адвокати нашої фірми супроводжували підготовку та проведення сесії ради, врахували всі тонкощі поняття «голова органу місцевого самоврядування» як з боку спеціального закону, так і з боку трудового законодавства.

Адже тільки завчасна, чітка та вірно сформульована правова позиція стала запорукою законного звільнення голови сільської ради та підставою для фундаментального обґрунтування та доведення своєї правової позиції в суді.

Постанова Третього апеляційного адміністративного суду

Постанова Касаційного адміністративного суду

В результаті зміни влади в громаді зазначеної сільської ради сьогодні панують мир, спокій і процвітання села та його мешканців.

 

Без категории, Лучшее, Сопровождение бизнеса, Судебная практика, конфликты

Захист корпоративних прав в суді та протидія рейдерству

Захист корпоративних прав в суді та протидія рейдерству

Захист корпоративних прав в суді та ефективна протидія рейдерству наразі є дуже актуальним та затребуваним суспільством.

Важливим здобутком в боротьбі із рейдерством та зловживаннями державними реєстрами є діяльність новоствореної колегії Міністерства юстиції України. Проте вирішальну роль у захисті та відновленні порушених прав власників корпоративних прав все ж таки відіграють суди.

13 листопада 2019 року Касаційний господарський суд підтримав позицію суду першої та частково апеляційної інстанцій та задовольнив позов підприємця інтереси якого представляла адвокат нашої фірми Дзюба Анна Василівна.

Читать далее

Без категории, Корпоративное право, Лучшее, Наша практика

Новий Закон про ТОВ – господарювати по новому

Новий Закон про ТОВ – господарювати по новому

Новий закон про ТОВ та ТДВ ухвалено Верховною Радою України 6 лютого 2018 року.  Що зміниться та що нового принесе Закон суб`єктам підприємництва, після його підписання Президентом?

Ми вирішили проаналізувати та порівняти норми діючого законодавства та прийнятого законотворцями нового закону. 

Діюча редакція закону

Новий закон

СТАТУТ

Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально тільки на новій редакції статуту або у разі внесення змін до статуту.

Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально і при створенні товариства на першій редакції статуту, і на новій редакції статуту або у разі внесення змін до статуту.

 

Значно скоротились вимоги щодо обов`язкових умов, які мають бути відображені в статуті товариства.

Так, у статуті товариства мають відображатися відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

 Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Відтепер кожен учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом (при цьому за відповідні положення щодо зміни законодавчо встановленого терміну мають проголосувати одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

 

Деталізовано порядок збільшення статутного капіталу. Статутний капітал товариства можна збільшити тільки після отримання товариством погоджених внесків учасників.

УЧАСНИКИ

Максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю не могла перевищувати 100 осіб.

Новим законом кількість учасників товариства не обмежується

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Вихід же з товариства учасника, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, допускається тільки за згодою інших учасників (рішення про надання згоди має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом).

Учасника товариства  з  обмеженою   відповідальністю,    який систематично не виконує або неналежним  чином  виконує  обов’язки, або перешкоджає своїми діями  досягненню  цілей  товариства,  може бути   виключено   з   товариства   на   основі  рішення,  за  яке проголосували  учасники,  що  володіють  у  сукупності більш як 50 відсотками  загальної  кількості голосів учасників товариства.

 

Учасника товариства може бути виключено виключно в двох випадках: 1) невнесення учасником внеску до статутного капіталу, 2) смерті (припинення) учасника. В інших випадках допускається тільки примусовий викуп частки в судовому порядку.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Діючий закон передбачає, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні   учасники   (представники  учасників),  що  володіють  у сукупності більш як 50 відсотками голосів.

В Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відсутнє положення щодо визначення кворуму.

 

Кардинально змінений принцип підрахунку голосів. Так тепер голоси будуть рахуватись не від кількості присутніх учасників на зборах, а від загальної кількості учасників. Деякі питання приймаються тільки, якщо за них одностайно проголосують усі учасники товариства (тобто 100% голосів).

 

Вводиться процедура заочного голосування на загальних зборах  учасників.

ІНШІ НОВЕЛИ

 

Вводиться поняття та порядок укладання корпоративного договору та можливість видачі безвідкличної довіреності з корпоративних прав.

 

Вводяться поняття та порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Законом встановлено строк для приведення статутів товариств у відповідність з ним. Такий строк становить 1 (один) рік  з дня набрання чинності законом про ТОВ. При цьому закон зазначає, що товариства звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

З текстом Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ви можете ознайомитись ТУТ.

Чи підпише Президент України зазначений закон та коли він набуде чинності? Наша фірма обов`язково висвітлить це в  наступних публікаціях. Слідкуйте за новинами законодавства разом з нами.

Административные споры, Без категории, Лучшее

Містобудівні умови та обмеження – вихідні дані для будівництва

Містобудівні умови та обмеження – вихідні дані для будівництва

Містобудівні умови та обмеження є однією з основних складових вихідних даних, необхідних замовнику будівництва для початку будівельних робіт.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі – Закон) встановлені правові та організаційні основи містобудівної діяльності, спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Особа (фізична або юридична), яка має намір проведення будівельних робіт і подала виконавчому органові або, у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів, – районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника і є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.

Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджений наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 N109.

У січні 2017 року до Закону були внесені зміни,  відповідно до яких стало можливим скасування містобудівних умов та обмежень на підставі заяви замовника; головного інспектора будівельного нагляду в порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду – у разі невідповідності містобудівних умов та обмежень містобудівному законодавству, містобудівній документації на місцевому рівні, будівельним нормам, стандартам і правилам, а також рішення суду.

Отже, законодавство чітко визначає коло осіб, яким надаються містобудівні умови та обмеження, порядок їх видачи, контролю виконання, скасування, а також правові відносини, які цими умовами регулюються і для кого вони створюють права та обов’язки.

За результатами розгляду судової справи про визнання протиправним та скасування рішення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо видачі містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки, у якій я представляв інтереси забудовника, Окружний адміністративний суд міста Києва зазначив, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства та Закону виключне право оскаржити містобудівні умови та обмеження, має лише особа, прав та обов`язків якої ці умови стосуються.

В даній справі суд дійшов висновку, що містобудівні умови та обмеження за своєю юридичною суттю є актом індивідуальної дії та направлені на врегулювання правовідносин, у даному випадку, між замовником будівництва, як суб’єктом містобудування, та департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), як спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури згідно з нормами Закону.

Таким чином, суд визнав, що сторонні особи, непов’язані з будівництвом, які мають на меті завадити замовнику будівництва виконувати роботи шляхом оскарження та (або) скасування містобудівних умов та обмежень, не наділені Законом такими правами, оскільки їх права та інтереси цими умовами не порушуються.

З рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва можете ознайомитися ТУТ.

Дане рішення Окружного адміністративного суду міста Києва залишене в силі ухвалою Вищого адміністративного суду України від 18 серпня 2016 року, з яким можете ознайомитися за посиланням та підтримане постановою Верховного Суду України від 17 жовтня 2017 року.

Без категории, Лучшее, Наша практика, Судебная практика, конфликты

Защита в суде от незаконных действий оппонентов

Защита в суде от незаконных действий оппонентов

Защита в суде от незаконных действий оппонентов – это реалии, с которыми практикующим юристам приходится сталкиваться каждый день. Ведь представительство в суде – это не только защита нарушенных прав и законных интересов клиента, но и защита его процессуальных прав при рассмотрении судебного дела.

Злоупотребление процессуальными правами – не редкость, а значит необходимо понимать, как эффективно этому противостоять.

В этой публикации хотим поделиться практическим опытом юристов нашей компании в разрешении некоторых процессуальных вопросов.

Итак, статьей 78 Хозяйственного процессуального кодекса Украины предусмотрено право истца отказаться от ранее поданного иска. Аналогичным образом статьями 100, 111-6 Хозяйственного процессуального кодекса установлено право субъекта обжалования отказаться от апелляционной или кассационной жалобы. Такой отказ является основанием для прекращения производства по делу без вынесения решения, а потому часто злонамеренно используется для недопущения принятия или отмены “невыгодного” судебного решения.

Однако право на отказ не является абсолютным. Суд не принимает отказ от иска, апелляционной или кассационной жалобы, если данные действия противоречат законодательству или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом интересы.

В процессе рассмотрения двух дел, где мы защищали интересы предприятия, которое подало в одном деле – апелляционную, в другом –  кассационную жалобы, незадолго до вынесения решения произошел рейдерский захват данного предприятия. Новый “владелец” и он же директор сразу же отменил выданные нашим адвокатам  доверенности и  направил в суды отказы от поданных жалоб. Новые “представители” предприятия активно их поддерживали. Целью данных действий было – оставить в силе  ранее принятые неправосудные решения в пользу оппонентов нашего предприятия.

Несмотря на отмененные доверенности, нашим адвокатам удалось отстоять свое право принимать участие в рассмотрении дела, и в судебном заседании мы смогли доказать суду, что в случае удовлетворения отказов, поданных от имени предприятия, будут нарушены интересы самого предприятия – субъекта обжалования. А поскольку Закон говорит о “чьих-либо правах и законных интересах”, то значит, должны учитываться и интересы самого предприятия, которое ранее обратилось с жалобой, уплатило не малый судебный сбор, оплатило труд адвокатов, а  теперь просто отказывается от возможности защитить свои интересы и компенсировать затраты.

Таким образом, новым “владельцам” не удалось лишить предприятие права на правосудие, даже получив ненадолго полный контроль над ним. Поставленные нами цели были достигнуты, неправосудные решения отменены, а права предприятия – защищены. Теперь же, когда контроль над предприятием полностью восстановлен, можно продолжить работу по представительству его интересов. Подробнее с решением суда апелляционной и кассационной инстанции можно ознакомиться по ссылкам.

 

 

Без категории, Лучшее, Наша практика, Хозяйственные споры

Признание устава недействительным – очевидное и невероятное

Признание устава недействительным – очевидное и невероятное

Признание устава недействительным – как одна из схем захвата предприятия – довольно популярная уловка рейдеров. Готовы ли суды адекватно реагировать на подобные действия и давать им надлежащую правовую оценку?

Не так давно мы имели возможность убедиться, что, к сожалению, то ли судьи недостаточно владеют базовыми знаниями в данной сфере, то ли борьба с коррупцией пока так и остается только “борьбой”.

В нашей последней публикации на эту тему мы рассказывали о судебном процессе по делу о признании недействительным договора купли-продажи корпоративных прав. Следующим элементом “стратегии” бывшего владельца сельхозпредприятия, который решил обобрать до нитки проданное им предприятие, стало обращение в суд с требованием признать недействительным новую редакцию устава предприятия, которая отражала сведения о его новых совладельцах (соучредителях).

По нашему мнению абсурдность данного иска не вызывала сомнений, однако решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, иск бывшего владельца был удовлетворен. Единственным основанием стало то, что судебная экспертиза, назначенная судом по ходатайству истца, установила, что подпись на уставе от имени одного из участников предприятия, (владеющего 40% доли в этом предприятии), выполнена не тем лицом. При этом суды, рассматривая данное дело, исследовали и обстоятельства, связанные с заключением и выполнением договора купли-продажи корпоративных прав, и процедуру регистрации данной редакции устава, хотя данные правоотношения являются предметом других судебных разбирательств.

Все наши усилия убедить суд в необходимости придерживаться норм закона и устанавливать именно те, обстоятельства, с которыми закон связывает возможность признания устава недействительным, – остались безрезультатными. Принятые в данном деле судебные решения потрясают своей некомпетентностью, надуманностью выводов и безосновательностью применения норм закона. С решением суда первой инстанции и постановлением апелляции можно ознакомиться по ссылкам, но это так, для гурманов!

К счастью, нам удалось убедить судей кассационной инстанции встать на сторону закона, хотя для этого пришлось приложить немало усилий.

Постановление Высшего хозяйственного суда Украины в данном деле в очередной раз подтверждает, что законом установлено – признание устава недействительным требует установления совокупности трех обстоятельств,  а именно: несоответствие устава требованиям закона, невозможность устранения допущенных нарушений закона, а также факт нарушения законных прав и интересов истца такими незаконными положениями устава.

Лично для меня было открытием то, что и судьи, и государственные регистраторы не имеют представления о том, что устав предприятия не может ассоциироваться со сделкой,  а значит, статьи 203, 215 Гражданского кодекса Украины в данном случае неприменимы. Не может также идти речь о реституции (возврате в первоначальное состояние), так как последствия признания устава недействительным применяются только на будущее. 

Несмотря на успешное завершение данного дела и то, что нам удалось отстоять свою правовую позицию, осадок от этого дела все же остался. Очевидность нарушений закона, допущенных судами первой и апелляционной инстанций, не оставляет сомнений в намеренности подобных действий. Эффективный механизм привлечения судей к ответственности за заведомо неправосудные решения отсутствует. Несмотря на люстрацию и переаттестацию судей, судебную реформу  и бесконечные заявления о борьбе с коррупцией, могу смело утверждать: в данной сфере очень мало что изменилось… от этого и осадок…

 

Без категории, Лучшее, Хозяйственные споры

Банкрутство – оскарження ухвал господарського суду в ліквідпроцедурі

Банкрутство – оскарження ухвал господарського суду в ліквідпроцедурі

 

Банкрутство – довгий і складний процес із, подекуди, непередбачуваним результатом.

Нажаль, реформи не виправдали сподівань. Нещодавно в практиці юристів нашої компанії виникла чергова колізійна справа.

Власник майна боржника – чи є він суб`єктом оскарження ухвал місцевого господарського суду на стадії ліквідпроцедури?

Відповідь на це питання сьогодні надав Вищий господарський суд України, скасувавши ухвалу Київського апеляційного господарського суду в справі №14/5026/879/2011 від 10 квітня 2017 року та повернувши справу до суду апеляційної інстанції для розгляду скарги власника майна боржника по суті.

Обставини цієї справи доволі складні і заплутані, адже вона тягнеться ще з 2011 року і, нажаль, саме її існування є доказом недолугості законодавства в сфері банкрутства.

Проте, рішення, яке сьогодні прийняв Вищий господарський суд України на користь нашого клієнта, цікаве саме з тієї точки зору, що воно презюмує  процесуальне право власника майна боржника бути суб`єктом подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду на стадії ліквідаційної процедури.

Київський апеляційний господарський суд, припиняючи провадження за апеляційною скаргою власника майна боржника на підставі пп 1 ч. 1 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, керувався статтею 123 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”  від 14.05.1992 року №2343 (далі Закон про банкрутство).

Адже, відповідно до ч. 2 цієї статті з дня прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, серед іншого, припиняються повноваження власника (власників) майна боржника.

Зважаючи на це, апеляційний суд дійшов висновку, що оскільки повноваження власника майна боржника припинилися, то відповідно він не може оскаржувати ухвали місцевого господарського суду. При цьому апеляційний суд посилався на пункт 5-2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування розділу ХІІ Господарського процесуального кодексу України” від 17.05.2011 року та пункт 12 Постанови Верховного Суду України “Про судову практику в справах про банкрутство” від 18.02.2009 року №15 в яких мова йде взагалі про апеляційні скарги осіб, які не були учасниками провадження! Тобто, апеляційний суд фактично поставив під сумнів наявність у власника майна боржника статусу учасника провадження, з огляду на те, що його повноваження припинилися після переходу до ліквідаційної процедури!

В той же час  частиною 5 статті 106 Господарського процесуального кодексу України прямо визначено, що апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники  судового процесу, зазначені в цьому Кодексі та Законі про банкрутство. І з цієї точки зору, право учасника провадження, яким є власник майна боржника навіть після переходу до ліквідпроцедури, видається беззаперечним.

Проте, найбільш цікавим є тут питання щодо того, які права та охоронювані законом інтереси  власника майна боржника порушені оскаржуваною ухвалою.  

Київський апеляційний господарський суд, припиняючи провадження, виходив з того, що власник майна боржника не є кредитором у справі, а відтак, його права не порушені. При цьому суд відхилив доводи апелянта стосовно того, що Закон захищає не тільки майнові, але й особисті немайнові права особи, зокрема право на захист честі, гідності та ділової репутації власника майна боржника, дії якого, з огляду на визнання недійсним правочину укладеного боржником, мають ознаки доведення до банкрутства, виведення активів та шахрайства.

Цікаво, чи врахує цю позицію суд касаційної інстанції? Найближчим часом ми про це дізнаємось і обов`язково розмістимо посилання на постанову Вищого господарського суду України, а також будемо розповідати про подальший розвиток подій у цій справі про банкрутство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные споры, Без категории, Лучшее

Оскарження рішення державного реєстратора, неможливе – можливо!

Оскарження рішення державного реєстратора, неможливе – можливо!

Оскарження рішення державного реєстратора – досудова процедура, яка надала можливості захистити майно власника від посягань з боку сторонніх осіб.

Процедура оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів, регулюється положеннями нової редакції Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон № 1952-IV) та Постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації». Контроль у сфері державної реєстрації регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації», механізм дії якої був описаний раніше в нашій статті Оскарження дій або бездіяльності в сфері державної реєстрації”.

Попередня редакція згаданого Закону передбачала можливість оскарження таких рішень лише до суду. Однак судовий захист прав власників майна проти незаконних дій державних реєстраторів не завжди був ефективний. Адже прийняття рішення про державну реєстрацію нерухомого майна відповідно до законодавства України є дискреційним, тобто виключним повноваженням державного реєстратора. У зв’язку з цим суди дуже часто відмовляли у задоволені вимог позивачів про зобов’язання державного реєстратора здійснити або скасувати державну реєстрацію. Натомість суди приймали рішення, яким зобов’язували держреєстраторів повторно розглянути заяву позивача, що звичайно, не гарантувало належний захист прав позивача від повторних незаконних дій реєстратора. 

З прийняттям вищезазначенихнормативних актів в Україні з’явилася додаткова можливість оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів при реєстрації нерухомого майна – шляхом подання скарги до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Департаменту Державної реєстрації Міністерства юстиції України, яка розпочала свою роботу в січні 2017 року.

Головною метою створення та функціонування Комісії було забезпечення швидкого та неупередженого розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Строк розгляду Комісією скарг не може перевищувати 30 днів. Перші враження професійних юристів від роботи Комісії  є позитивними.

Основною формою роботи комісії є засідання, за участі всіх зацікавлених осіб. Як правило, такі засідання відбуваютсья двічі на тиждень. Вцілому, засідання Комісії нагадують засідання суду: заслуховуються всі зацікавлені особи, ставляться питання, з`ясовуються обставини. Після дослідження всіх обставин, голосування членів Комісії і підготовка висновку щодо відповідності або невідповідності законодавству рішення державного реєстратора.

Висновок надається з відповідним обґрунтуванням й посиланням на норми законодавства. Саме завдяки роботі Комісії левова частка рейдерських захоплень зазнали фіаско, а майно та бізнес були врятовані. Зазначу, що Комісія не є судом та її повноваження обмежуються розглядом законності вчинення тих чи інших реєстраційних дій.

Крім безпосередньо скасування незаконної дії реєстратора, Комісія може блокувати  “неблагонадійному” реєстратору доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань терміном від одного до трьох місяців чи півроку, якщо допущене реєстратором порушення носить систематичний або навмисний характер. А ось злісним порушникам доступ  анулюють назавжди.

Не треба пояснювати, що механізм блокування – є дуже дієвим способом примусити реєстратора дотримуватися закону, адже систематично допускаючи порушення реєстратор або нотаріус, який діє як реєстратор, ризикує просто втратити роботу назавжди!

Окремо треба відзначити, якщо має місце факт грубого порушення закону, то до справи залучаються правоохоронні органи,  відповідна інформація направляється Комісією до Національної поліції.

Звернувшись зі скаргою до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Департаменту Державної реєстрації Міністерства юстиції України, юристам нашої компанії вдалося скасувати незаконну реєстрацію права власності на майно нашого клієнта за іншою особою, яку було проведено приватним нотаріусом, як державним реєстратором. Результатом спільної роботи став Наказ Заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації, яким було скасовано рішення про держану реєстрацію прав та їх обтяжень, та тимчасово заблоковано доступ нотаріуса до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.  

Таким чином, перший досвід нашої компанії щодо захисту інтересів клієнтів від незаконних дій реєстртора без звернення до суду – є позитивним, а ще дозволив зекономити  значний час та гроші!

 

Без категории, Лучшее, Наша практика, Хозяйственные споры

Активы предприятия сохранены благодаря усилиям юристов компании Бизнес и Право

Активы предприятия сохранены благодаря усилиям юристов компании Бизнес и Право

Активы предприятия сохранены в его собственности благодаря усилиям юристов компании Бизнес и Право, которые смогли доказать  в суде недобросовестность действий бывшего руководителя предприятия при заключении им договоров купли-продажи на крайне невыгодных для предприятия условиях. 

К нам за помощью обратилось частное  сельскохозяйственное предприятие (его собственник), который после смены руководителя выявил, что бывший директор перед увольнением заключил от имени предприятия ряд договоров купли-продажи посевов на крайне невыгодных для предприятия условиях, благодаря чему предприятие практически лишилось всех своих ликвидных активов.

Сложность данного дела заключалась в том, что бывший директор, действуя от имени предприятия, формально не вышел за рамки полномочий, предусмотренных уставом. Стандартная судебная практика в таких случаях стоит на позиции признания таких сделок законными.

Тем не менее, внимательно изучив и проанализировав обстоятельства спорных сделок, юристы АФ «Бизнес и Право» все же нашли основания для обращения в суд с иском о признании договоров купли-продажи посевов недействительными.

Так, согласно частей 1, 3 статьи 215 Гражданского кодекса Украины основанием недействительности сделки является несоблюдение в момент ее заключения стороной (сторонами) требований, которые установлены частями 1-3, 5-6 статьи 203 этого кодекса.

В противоречие указанным выше нормам, руководитель при заключении договоров действовал явно вопреки интересам предприятия, в своих собственных интересах, недобросовестно, чем фактически лишил предприятие не только возможности получения прибыли, но и в целом возможности осуществлять уставную деятельность, что прямо противоречит нормам статей 92, 238, 627 Гражданского кодекса Украины.

В соответствии с частью 3 статьи 92 Гражданского кодекса Украины орган или лицо, которое в соответствии с учредительными документами юридического лица или закона выступает от его имени, обязано действовать в интересах юридического лица, добросовестно и разумно, не превышая полномочий.

Не смотря на аргументированные доводы и предоставленные доказательства в пользу этой правовой позиции с нашей стороны, хозяйственный суд Тернопольской области не нашел достаточных оснований для удовлетворения иска. На наш взгляд, решение суда первой инстанции было откровенно слабым и мало обоснованным. С ним можно ознакомиться здесь.

Львовский апелляционный хозяйственный суд подошел к рассмотрению дела значительно более профессионально и добросовестно, всесторонне изучив обстоятельства данного дела. В результате им было принято решение об удовлетворении иска. Таким образом, активы предприятия, отчужденные вследствие недобросовестных действий бывшего директора, были возвращены.

С полным текстом постановления суда можно ознакомиться здесь.

Без категории, Лучшее, Сопровождение бизнеса

Мораторій на перевірки – хто має право перевіряти в 2017 році

Мораторій на перевірки – хто має право перевіряти в 2017 році

Мораторій на перевірки продовжено на 2017 рік. Але ж він розповсюджується не на всіх. Тож хто має право перевіряти в 2017 році.

16.02.2017 року на своєму сайті Державна регуляторна служба України розмістила перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія мораторію, встановленого Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Зокрема Регулятор зазначив, що згідно зі статтею 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» його дія НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю):

Читать далее