2017-12-08 17:26

Містобудівні умови та обмеження – вихідні дані для будівництва

Містобудівні умови та обмеження є однією з основних складових вихідних даних, необхідних замовнику будівництва для початку будівельних робіт. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI (далі – Закон) встановлені правові та організаційні основи містобудівної діяльності, спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Особа (фізична
Читать далее…

2017-11-16 11:24

Защита в суде от незаконных действий оппонентов

Защита в суде от незаконных действий оппонентов – это реалии, с которыми практикующим юристам приходится сталкиваться каждый день. Ведь представительство в суде – это не только защита нарушенных прав и законных интересов клиента, но и защита его процессуальных прав при рассмотрении судебного дела. Злоупотребление процессуальными правами – не редкость, а значит необходимо понимать, как эффективно этому противостоять. В этой
Читать далее…

Блог, Корпоративное право, Судебная практика, конфликты

Визнання недійсним рішення загальних зборів товариства

Визнання недійсним рішення загальних зборів товариства

Звертаючись до суду з позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно ретельно підготуватися.

Нещодавно Господарським судом Київської області у справі за позовом Компанії СКАЙЛАЙН КОРПОРЕЙШН до ТОВ «Фабрика «Скіф» про визнання недійсним рішення загальних зборів товариства, на яких було прийнято рішення про надання генеральному директору ТОВ «Фабрика «Скіф» повноважень на підписання договору поруки, ухвалено рішення, яким позовні вимоги Компанії задоволені.

Метою даного позову стало намагання ТОВ «Фабрика «Скіф», до складу учасників якої входить Компанія СКАЙЛАЙН КОРПОРЕЙШН, уникнути відповідальності за взятими на себе зобов’язаннями за договором поруки, який був укладений між ТОВ «Фабрика «Скіф» та клієнтом нашої фірми в забезпечення чималої позики.

Випадково дізнавшись про існування господарської справи, клієнт звернувся за правовою допомогою та консультацією. Детально проаналізувавши матеріали справи, юристами нашої фірми було прийнято рішення, вступити у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Обрана юристами стратегія обґрунтована тим, щоб безпосередньо приймати участь у розгляді справи та своєчасно користуватися своїми правами для подання всіх необхідних доказів та пояснень, а в подальшому позбавити ТОВ «Фабрика «Скіф» підстави для звернення до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним.

В ході розгляду справи ТОВ «Фабрика «Скіф» без жодних заперечень визнало позовні вимоги, а суддя навіть не намагався витребувати від сторін хоча б які-небудь докази для правильного вирішення даного спору, що призвело до прийняття абсурдного рішення.

В мотивувальній частині рішення суд першої інстанції посилався на неіснуючі документи, не врахував очевидні факти та прийняв до уваги надумані та недостовірні твердження представника Компанії СКАЙЛАЙН КОРПОРЕЙШН.

Так, суд першої інстанції, ігноруючи статтю 249 Цивільного кодексу України, яка встановлює обов’язок особи, що видала довіреність і згодом її скасувала, повідомити про це представника, третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність, прийняв рішення за відсутності в матеріалах справи доказів повідомлення представника за довіреністю.

З рішенням суду можна ознайомитися за посиланням  

Як вже вбачається з викладеного вище, з таким судовим рішенням неможливо було погодитись, тому юристи нашої фірми звернулися до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою. До речі, апеляційну скаргу було подано від третьої особи –  фізичної особи, яка була залучена до участі у господарському спорі.

Після тривалого розгляду справи, апеляційний господарський суд прийняв рішення, яким задовольнив апеляційну скаргу, підготовлену нашою юридичною фірмою, скасував рішення господарського суду Київської області та прийняв нове, яким позовні вимоги ТОВ «Фабрика «Скіф» залишив без задоволення.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення господарського суду, зробив висновок про те, що скасування довіреності має юридичне значення для представника і третіх осіб лише в тому випадку, якщо вони були про це сповіщені. Крім того, ще раз у вказаному судовому рішенні підтвердилась правова позиція викладена у постанові Верховного суду України № 13 від 24.10.2008 року про те, що порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів не є безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів.  

З Постановою апеляційного суду можна ознайомитися тут .

Корпоративное право

Розміри адміністративного збору в 2017 році змінилися чи ні?

Розміри адміністративного збору в 2017 році змінилися чи ні?

Розміри адміністративного збору – збору за реєстраційні дії чи адміністративні послуги в 2017 році змінилися чи не змінилися?

Раніше розмір платежів за державну реєстрацію та адміністративні послуги залежав від розміру мінімальної заробітної плати, який в грудні 2016 року становив 1 600 гривень.

Оскільки мінімальну заробітну плату з 01 січня 2017 року збільшили до 3 200 гривень, то розмір платежів у сфері державної реєстрації вирішили прив`язати до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, який на сьогоднішній день складає так само 1 600 гривень.

Тож на перший погляд, розмір державного мита та адміністративних зборів не повинен був змінитися, але  Читать далее

Корпоративное право

Введены новые формы заявлений государственной регистрации

Введены новые формы заявлений государственной регистрации

Новые формы заявлений государственной регистрации введены приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 г. №3268/5, который вступил в силу с 23 ноября 2016 года.
Всем, кто успел за пару месяцев «привыкнуть» к формам заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, наши законодатели подготовили вот такой вот подарок.
Указанным выше приказом утверждено 24 новые формы заявлений в сфере государственной регистрации, которые теперь необходимо будет подавать государственному регистратору вместо 17 старых форм.
Так, к примеру, раньше нужно было подавать заявление только на регистрацию отделенного подразделения юридического лица, а отныне должны будем подавать и на изменение ведомостей о отделенном подразделении юридического лица, которые внесены в единый государственный реестр, и на регистрацию прекращения отделенного подразделения юридического лица.
Все изменения в законодательстве касательно государственной регистрации хозяйственной деятельности вносятся во-первых, с целью обезопасить от атак рейдеров, как Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, так и самих субъектов хозяйствования, а во-вторых для упрощения процесса государственной регистрации. Хотелось бы верить!
Но, на сколько легче и проще станет субъектам хозяйствования и государственным регистраторам и на сколько повысится безопасность в сфере регистрационных действий  – покажет время и наработанная практика.
Со всеми новыми формами заявлений вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16, а также на нашем сайте.

Блог, Корпоративное право, Сопровождение бизнеса

“Антирейдерські” зміни до порядку реєстрації ЮО

“Антирейдерські” зміни до порядку реєстрації ЮО

Нещодавно внесені, так звані, “антирейдерські” зміни до порядку реєстраціїсуб`єктів господарювання дійсно покликані захистити власників бізнесу від рейдерства. І хоча це зовсім не перша серія фільму під назвою “Антирейдер” спробуємо розібратись, що змінилось.
1. Справжність підписів на рішенні уповноваженого органу управління вже створеної юридичної особи потрібно нотаріально засвідчити – хоч і клопіт, але й додаткова гарантія, яка захищає від підробки документів і прийняття рішень проти волі учасників. 
2. Статут може бути підписаний головою та секретарем загальних зборів учасників (засновників). 
3. Справжність підписів учасників на новій редакції установчого документа повинна бути нотаріально засвідчена.
4. Принцип екстериторіальності обмежено до розмірів області, АР Крим, міст Києва та Севастополя, окрім електронної подачі документів. Це означає, якщо юридичні чи фізичні особи-підприємці зареєстровані в м. Києві, то мають право подавати документи в паперовій формі лише в м. Києві, а якщо – в Львівській області, то як у Львові, так і у Львівській області.
Мабуть це є основні нові норми для юридичних осіб, а час нам покаже чи зупинять вони рейдерські злочинні схеми.

Блог, Корпоративное право, Сопровождение бизнеса

Станет ли собственникам бизнеса жить проще?

Станет ли собственникам бизнеса жить проще?

Упростят ли жизнь собственникам бизнеса Законопроект «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и изменения в Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований»?

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день общества занимают 43% всех юридических лиц Украины. Собственникам бизнеса,  как малого, так и среднего, приходится из года в год ожидать изменений в законодательстве, которые упростили бы их жизнь на арене ведения своих дел, решили бы ряд организационных вопросов, в том числе вопросов, которые возникают в ходе регистрации изменений в учредительных документах, и, как результат, создали бы благоприятные условия для ведения бизнеса. Читать далее